Teknologi og innovasjon – reisen til fremtiden

Teknologi og innovasjon – reisen til fremtiden
Torsdag 09 juni
09:00 - 11:00
Sted
Konferanseteltet, Bragernes Torg
Pris
Medlemspris 390,00
Ordinær pris 690,00
Priser fra 390,- til 1990,-. Alle priser eks mva. Velg mellom de ulike arrangementene/pakkene i påmeldingsskjemaet.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09. juni 2022

Teknologi og innovasjon – reisen til fremtiden

Bli med på en inspirerende reise til fremtiden! Hva skjer innen helseteknologi? Hvilke muligheter gir vannveien? Hvordan utnytte grønt hydrogen? Dette er bare noen av temaene som blir belyst i rekken av fremtidsvisjonære lyntaler under Innsikt 2022.

Glødende visjonærer må skjerpe sansene når de får nøyaktig 10 minutter hver på scenen. Stoppeklokka går!

(Se hele programmet for Innsikt 2022 her)

Du møter:

Tone-Marie Wahlstrøm, konferansier

Tone-Marie er ei energisk, driftig dame med et brennende engasjement for innovasjon, lederskap og teknologi, og ble pga sin erfaring innenfor feltene kåret til en av Norges fremste Tech Kvinner 2020. 

Med jernhånd skal hun styre lyntalene i denne seansen, og samler til slutt deltakerne til en samtale om fremtidens muligheter. 

«Look to Drammen – En sirkulær helhet»

«Look to Drammen – En sirkulær helhet»

Camilla Draugedalen og Erlend Haugland Næs, Norconsult

Erlend Haugland Næs: Avdelingsleder for Energi og smartteknologi i Norconsult. I avdelingen er vi spesielt opptatt av å se helheten mellom energisystemer og styringen av disse. Hovedfokuset er på lokale bærekraftige energiløsninger for bygg og områder. 

Camilla Draugedalen: Fagspesialist i avdeling Energi og smartteknologi i Norconsult. Er opptatt av hvilken rolle smart bruk av teknologi kan spille i det grønne skiftet. Hjelpe ulike aktører å bli konkrete i sine smart prosjekter for å kombinere bærekraft og business.
 

«Grønt hydrogen – En betingelse for 'Norges grønneste kommune'»

«Grønt hydrogen – En betingelse for 'Norges grønneste kommune'»

Martine Andersen Ulvin, Glitre Energi

Når verden skal over på nullutslippsløsninger, vil grønt hydrogen spille en viktig rolle; Der elektrifisering gjennom kabel eller batteri ikke er mulig eller effektivt vil hydrogen være løsningen. Med den fantastiske elvekraften vi har i Drammensområdet kan vi kombinere ulike teknologier for å kunne produsere grønt, kortreist og konkurransedyktig hydrogen i regionen vår på en innovativ måte. Om Drammen Kommune skal bli Norges grønneste er vi helt avhengige av grønt hydrogen.

Martine Andersen Ulvin er forretningsanalytiker i Glitre Energi konsernet og leder hydrogenprosjektet som ser på hvordan man kan kombinere vannkraft med hydrogenproduksjon. Glitre Energi skal gjøre morgendagen helt elektrisk og være en pådriver i det grønne skiftet.

«Mer mobilitet på vann gir bedre plass på land»

«Mer mobilitet på vann gir bedre plass på land»

Bjørn Utgård, Hyke - Hydrolift Smart City Ferries

Elva og fjorden gir Drammen en fantastisk mulighet til å utvikle attraktive mobilitets- og logistikktjenester på vann, og derigjennom legge til rette for flere attraktive boliger og kontorer på land. Innovativ teknologi og konstruktivt offentlig-privat samarbeid gjør vannbåren transport konkurransedyktig både på kvalitet, miljø og kostnad – slik at flere kan la bilen stå. 

Bjørn Utgård er CEO i Hyke – Hydrolift Smart City Ferries AS – som har hovedkontor i Oslo og er en del av Eker Group. Hyke kjører i gang kommersiell drift med sine egenutviklede elektriske og autonome ferger ved utgangen av 2022, og planlegger i samarbeid med ledende lokale aktører fergedrift på Drammenselva i 2023. 

«Fjordbyen – bo, jobbe og leve»

«Fjordbyen – bo, jobbe og leve»

Geir Hagehaugen, Eidos Eiendomsutvikling

Hvordan skape en bærekraftig bydel som oppleves trygg, inkluderende og smart på en gang?

Hagehaugen er prosjektdirektør i Eidos, største grunneier på Lierstranda, Leder arbeidet med å levere områdeplan for en ny by med 8 000 boliger og 16 000 arbeidsplasser. Breddekunnskap fra bygg- og anleggsbransjen i ledende stillinger på entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Dette inkluderer utvikling, styring og ledelse i privat og offentlig sektor samt etablering av virksomheter i Norge, Sverige og Latvia. 

«Kan Drammen bygge smartere og bedre?»

«Kan Drammen bygge smartere og bedre?»

Johannes Eggen, Nordic  Office of Architecture
 
  • Hvordan kan BIM teknologien hjelpe oss frem mot mer innovative byggemetoder?
  • Hvordan kan innovative løsninger fremme helse og redusere arealbruken?
  • Eksempler fra Nye Stavanger Universitetssykehus

Johannes Eggen er seniorpartner i Nordic Office of Architecture og har ledet utviklingen av Nordics markedsområde for helsebygg  fra 2010 og frem til 2020. Han leder nå arkitektteamet som prosjekterer Nye Stavanger Universitetssykehus, landets største byggeprosjektet. Prosjektet gjennomføres med en svært høy grad av industrialisering og standardisering og har mottatt flere internasjonale priser for avansert bruk av BIM knyttet til industrialisering.

«Alt som kan og bør automatiseres, skal automatiseres»

«Alt som kan og bør automatiseres, skal automatiseres»

Vegard Henriksen, IMARA AS

I alle etablerte virksomheter er det et stort antall manuelle og tidkrevende prosesser. 
Automatisering av disse prosessene gir bedre, raskere og smartere måter å drive forretning på, og ikke minst fornøyde brukere og konkurransefortrinn. Fordelen med bruk av Intelligent Automatisering er kort utviklingstid, raske resultater, høyere kvalitet, fornøyde medarbeidere og god ROI over tid.  

Vegard Henriksen er Business Analyst i IMARA AS og har jobbet innen fagområdet Intelligent Automatisering siden 2017 i grensesnittet mellom utviklere og forretningsenheter. Har vært prosjektleder for mange automatiseringsprosjekter og er kjent med teknologier som RPA (Robot Prosess Automation) og MicroSoft Power Plattform.   

Alison Sundset, Holocare

An entrepreneurial healthcare and life sciences professional with over 25years of experience leading innovative business initiatives across the pharmaceutical, biotechnology and clinical laboratory industries through driven strategic vision, business partnerships and value-added product development. 

With a proven track record of ideation, project funding wins, team management and delivery of technical and commercial targets; and a career objective to maximally impact health care through the intelligent integration of research, product and business development resulting in products that translate into transforming patient care.

HoloCare AS is a visionary start-up transforming the way clinician in the future engage and interact with traditional images (CT, MRI and Xray)  to aid in the planning of complex surgical cases by the generation of holograms – so giving clinician x-ray vision! 

Vil du ha med deg flere spennende konferanser under Innsikt 2022?