Styre- og ledelsesdagen

Styre- og ledelsesdagen
Torsdag 07 mars
13:30 - 17:30
Sted
Børsen festlokaler
Pris
Pris 690,00
Priser eks mva.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 05. mars 2024

Styre- og ledelsesdagen

Kickoff for en bedre styrehverdag

Vi ønsker styrekandidater, bedriftsledere- og eiere og alle andre interesserte velkommen til Styre-og ledelsesdagen torsdag den 7. mars klokken 14.00.

I år må rundt 8000 norske bedrifter innføre 40 prosent kjønnsandel i styrene sine. Mange bedrifter i Buskerud er i dag langt unna å oppfylle dette kravet. På dette kickoff-møtet skal vi diskutere hvordan vi kan komme dit. Du møter Dag Andre Gimle JohansenCathrine Furseth, Ole Jacob Sunde og Gunn Wærsted.

Bli med på lanseringen av Styreportalen!
For å heve kvaliteten og øke mangfoldet i styrene, i vår region, har Næringsforeningen og Formue utviklet en ny portal for styrekandidater.


Vi lover en uformell, hyggelig og åpen setting. Dette er en viktig arena for både kandidater som ønsker styreverv, bedriftseiere- og ledere og styrenes valgkomiteer som er på jakt etter kandidater.

Registrering og kaffe fra kl 13.30, programmet fra scenen starter kl 14.00.
Velkommen! 
PROGRAM
Cathrine Furseth

Cathrine Furseth

Universitetet i Sørøst-Norge
«Kompetent styrearbeid for verdiskaping»

Hvordan kan styrer bidra til organisasjoners verdiskaping – både i økonomisk og ikke-økonomisk forstand? Dette spørsmålet stilles ofte. I innlegget vil elementer ved styremedlemmers individuelle forutsetninger for å utføre styrearbeid trekkes frem. Men for at styret samlet skal arbeide godt, er det også en forutsetning at arbeidet som gjøres i styrerommet ledes og utføres på en kompetent måte.
Cathrine jobber med en doktorgrad om styrearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge, USN. Hun forsker på hva kompetent styrearbeid betyr for verdiskaping. Cathrine har mange års erfaring med undervisning og er ansvarlig for USN’s etter- og videreutdanningskurs «Kompetent styrearbeid».

 
Ole Jacob Sunde

Ole Jacob Sunde

Hovedaksjonær og styremedlem i Formue AS
«Spiller styrearbeid en rolle – eller blir det bare sandpåstrøing?»

Ole Jacob Sunde har vært gründer gjennom hele karrieren. Han er hovedaksjonær og styremedlem i Formue AS, en ledende skandinavisk formuesforvaltningsvirksomhet han grunnla i 2000. Han er også styremedlem og investor i flere oppstartsbedrifter. Sunde har vært tilknyttet Schibsted Media Group ASA de siste 30 årene. Han ble valgt inn i styret i 2000 og fungerte som styreleder fra 2002 til 2022. Han har vært styremedlem siden oppstarten i 1996 av Tinius Trust (den dominerende eieren av Schibsted) og har vært styreleder siden 2007. Han har vært styreleder for Scott Trust (eier av The Guardian og The Observer) siden 2021 og medlem siden 2015. Han jobber med initiativer knyttet til bærekraftsmålene (SDGs). Han er utdannet i Frankrike, Sveits og USA (Northwestern University).
 
Gunn Wærsted

Gunn Wærsted

Siviløkonom og styreleder i bla Petoro og Obton Group
«Samarbeidet mellom styreleder og daglig leder»
Hva er nytteverdien av å ha styreverv parallelt med topplederstillinger?


Gunn Wærsted har en lang karriere innen norsk og internasjonal finans. Etter å ha innehatt ulike lederroller fra 1979, gikk hun i 2016 over til å arbeide heltid som styremedlem i flere norske og internasjonale selskaper. Gunn Wærsted innehar for øyeblikket rollen som styreleder for Petoro og Obton Group. Hun er også styremedlem i flere selskaper, inkludert Fidelity International, LGT, Solcellespesialisten, og fungerer som Executive Advisor for FSN Capital Partners. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
 
Dag Andre Gimle Johansen

Dag Andre Gimle Johansen

CEO i Ferno Norden Group
«Verdien av godt styresamarbeid – erfaringer basert på samspill mellom ledelse, styret og eiere»
 
Dag har gjennom 30 års har vært CEO og arbeidet med styrer i ulike selskaper som Avis & Budget Rent a Car, samt datterselskaper som Dekk1, Dekkpartner, Steinspruten Bilglass mv. Han er i dag CEO i Ferno Norden Group.
Dag har erfaringer, også internasjonalt, om styrets funksjon under ulike typer eierskap og om hvordan bevissthet rundt styresammensetning påvirker forutsetningene for at selskap lykkes.  
 

Logo av samarbeidspartnere