Sentrumskonferansen 2021

Sentrumskonferansen 2021
Torsdag 23. september
08:30 - 14:00
Sted
Rygerelektra, Strandkaien
Pris
Pris 300,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21. september 2021

Sentrumskonferansen 2021

Årets konferanse går av stabelen 23. september i samsending med Nordic Edge Expo. Konferansen sendes digitalt fra Stavanger. Digital deltagelse er gratis og med samme reservasjon kan du også melde deg på andre seanser under Expo (20.-23.09). Nå er det også åpnet noen begrensede plasser for fysisk deltagelse – første mann til mølla!
Program
08:30 - 09:00

Oppmøte Rygerelektra

09:00 - 11:00

DEL 1: Places & Spaces

Hvordan skal vi bo og jobbe sammen i byene og lokalsamfunnene våre? Hvordan skal vi håndtere det grønne skiftet og omskape våre omgivelser til å bli bærekraftige og mer attraktive? Under denne delen av konferansen skal vi forsøke å besvare disse spørsmålene.

Hør om hvordan EUs initiativ The New European Bauhaus skal bidra til å skape vakrere, mer bærekraftige og inkluderende måter å bo sammen på. Karlis Goldstein fra Europakommisjonen vil si noe om EUs perspektiv på urban utviklingen og hva mener nordiske designere og arkitekter om EUs initiativ? Martin Hadmyr, leder for Landscape Architecture og H22 Architect, stiller spørsmålet: Hvordan skal vi leve sammen? Jeff Risom, Partner, Chief Innovation Office i Gehl People, snakker om: Hvordan vi skaper byer for mennesker. I paneldebatten, People, Money and Cities – How to Achieve the Goals, stiller Torgeir Waterhouse og Jan Christian Vestre.

Det er Nordic Edge Expo som er hovedvertskap for DEL 1. Denne delen av konferansen foregår på engelsk  og oppdatert program finner du HER.
11:00 - 12:00

Lunsj

12:00 - 14:00

DEL 2: Hvem bruker sentrum, hva bruker de sentrum til og hvordan kan vi jobbe for å imøtekomme brukernes ønsker, preferanser og behov?

I fjorårets sentrumskonferanse spurte vi en rekke aktører fra handelsbransjen, eiendomsutviklere, reiseliv mv. om hvordan de så på framtidige trender som kunne påvirke sentrumsutviklingen – og hvordan koronapandemien eventuelt hadde forsterket eller svekket de mønstrene de så tidligere. I år går vi enda tettere på selve bærebjelken i sentrumsutviklingen: Hva er det som tiltrekker folk til å bruke sentrum og hvordan ser de på utviklingen framover?

På Sentrumskonferansen 2021 presenterer vi en rykende fersk brukerundersøkelse, gjennomført av Markedsinfo, som vil gi oss flere av disse svarene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Stavanger, men spørsmålene er innrettet slik at de også vil gi verdifulle innspill til dere som jobber for utvikling av egen by!

Rune Stenberg i Markedsinfo vil presentere funnene i undersøkelsen og sette disse i perspektiv. Men vi stopper ikke der: Forfatter og økonomiprofessor ved Handelshögskolan i Stockholm, Micael Dahlén, vil i sin presentasjon vurdere funnene i kontekst til sine øvrige studier og andre nordiske undersøkelser – og via det trekke noen lengre linjer om utviklingen framover. Begge vil i tillegg vektlegge og utdype hvordan – og hvorfor – vi er avhengige av å bygge sentrumsutviklingen på fakta og empiri.

I seansen gir vi god tid til spørsmål og dialog – hvis du jobber med sentrumsutvikling bør du ikke gå glipp av denne!

Det er Norsk Sentrumsutvikling som er hovedvertskap for DEL 2. Denne delen av konferansen foregår på norsk.
Foredragsholder
Micael Dahlén

Micael Dahlén

Forfatter og økonomiprofessor ved Handelshögskolan i Stockholm
Med et fantastisk hode for økonomi og et hjerte i tråd med det menneskelige har Micael Dahlen holdt presentasjoner for tenkere og entreprenører som former vår fremtid inkludert fantasifulle bransjeledere, fryktløse politikere, anerkjente universiteter, store ideelle organisasjoner og nysgjerrige drivere av endring over hele verden. Bli med mens han presenterer banebrytende forskning, rister i auditorier og inspirerer til den slags nysgjerrighet som ikke bare driver oppdagelse - men skapelse.

Tidligere bemerkelsesverdige kunder inkluderer Google, Apple, Ericsson, Facebook, Samsung, Deloitte, Volkswagen, Fujitsu, Coca-Cola Worldwide og The Economist.
Rune Stenberg

Rune Stenberg

Daglig leder og Partner i Markedsinfo AS
Rune Stenberg er daglig leder og partner i Markedsinfo AS. Han har over 30 års erfaring fra analysebransjen og utdannelse fra Handelshøyskolen BI.

Han har gjennomført flere markedsanalyseoppdrag for både kommuner og bysentrum, og i tillegg jobbet for flere av landets største kjøpesenter og varehandelskjeder.

Rune sitter i juryen som kårer årets butikksjef i Norge i regi av VIRKE.
Martin Hadmyr

Martin Hadmyr

Head of Landscape Architecture og H22 Architect, Helsingborg
Martin Hadmyr, Head of Landscape Architecture og H22 Architect, er ansvarlig for å designe og utvikle Helsingborgs offentlige rom. Hans mål er å skape spennede og vakre urbane områder som forbedrer livskvaliteten til Helsingborgs innbyggere. Martin ser forbi det åpnebare for å sikre inkluderende og bærekraftig sosial utvikling.
Jeff Risom

Jeff Risom

Chief Innovation Office, Gehl People
Som Chief Innovation Office er Jeff lidenskapelig opptatt av forholdet mellom mennesklige opplevelser og design. I krysningsarbeidet mellom urban styring, business og kultur jobber Jeff med prosjekter som fremmer klimaarbeidet og helsefordeler for alle. Med utdanning i Architectural Engineering fra USA og City Design and Social Science fra London School of Economics har Jeff en allsidig bakgrunn som former hans tilnærming til prosjektene. Han har jobbet både mot det offentlige og det private i tillegg til ikke-statlige organisasjoner i Europa, USA, Latin-Amerika, India og Kina.
Torgeir Waterhouse

Torgeir Waterhouse

Grunnlegger og partner, Otte
Torgeir Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Han har hatt stillingen som Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, i tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som f.eks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.
Jan Christian Vester

Jan Christian Vester

CEO, Vestre AS
Jan Christian Vestre er CEO i møbelprodusenten Vestre AS. Han tok over familiebedriften som 25-åring og firmaet har siden da etablert datterselskaper i flere land og har mer enn tredoblet omsetningen.

Jan Christian ble utnevnt som Entreperneur of the Year i 2019 og ble i tillegg utnevnt som Sustainable Leader of the Year i 2020. Han har en master i jus fra UiO og har tidligere jobbet i Nærings- og handelsdepartementet. Jan Christian mener at designere og butikker må bidra for å nå FN´s mål for bærekraftig utvikling, og at dagens viktigste oppgave er å jobbe mot det grønne skiftet og skape sosiale og demokratiske møteplasser for alle.
Samarbeidspartner