Ombruk NÅ (Del 3)

Ombruk NÅ (Del 3)
Mandag 18 mars
08:30 - 10:00
Sted
Børsen Konferansesenter, Bragernes torg 13 (inngang vis a vis Skutebrygga)
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 17. mars 2024

Ombruk NÅ (Del 3)

Velkommen til 3. miniseminar i rekken Ombruk NÅ i regi av Grønn Vekst Drammen!


Enkel servering fra kl 8:00. Programmet begynner 08:45.
Gratis | Påmelding nødvendig
Program
08:30 - 08:45

Velkommen

Vi starter miniseminaret med mingling, kaffe og enkel servering.
08:45 - 09:10

Ombruk, med Lasse Kilvær 

  • Demontering, resertifisering og ombruk i praksis 
  • Krav og regelverk: ombruk i dag og i morgen
  • Hva er kommunens ansvar og muligheter? 
  • Historier fra virkeligheten: Ombrukskartlegging som verktøy 
  • 10 år med ombruk: Veien til Sirkulær Ressursentral og Ombygg
09:10 - 09:20

Pause

09:20 - 10:00

Bærekraftig transformasjon igjennom bevaring og ombruk av bygg

Foredragsholder
Lasse Kilvær 

Lasse Kilvær 

Ombruksrådgiver Partner - Resirqel
Einar K. Holthe

Einar K. Holthe

Development strategist and sustainable economics
Natural State - Bærekraftig Stedsutviklingsstrategi
Tone Mjølnerød

Tone Mjølnerød

 Sundland Verk & Bane Nor Eiendom

Dette miniseminaret er for deg som er leder eller saksbehandler i tekniske planavdelinger eller deg som samarbeider med tekniske planavdelinger i forbindelse med eiendomsutvikling. Entreprenører, arkitekter, ingeniører og eiendomsutviklere i Drammensregionen er også hjertelig velkomne til å delta. 
 
 Du kan delta uansett om du ikke har deltatt på de tidligere miniseminarene! .

For Ombruk NÅ samarbeider vi i Drammen med Kongsberg, Lier og Øvre Eiker. Er du fra en annen kommune, ta kontakt!

Målet med Grønn Vekst Drammen-prosjektet er å legge til rette for vekst i næringslivet gjennom det grønne skiftet. Samtidig arbeider vi med å utvikle det nødvendige økosystemet for å støtte disse transformasjonene.

Les mer om Grønn Vekst her  og her (Drammen kommune)

For spørsmål, ta kontakt med:

Inger Bondevik Grimm, 
Prosjektleder for Grønn Vekst, Sirkulære byggressurser
inger.grimm@outlook.com, mob. 90511949

Eirill Eckbo
Leder Grønn Vekst Drammen 
Tlf: 971 91 593
eirill.eckbo@nfdr.no

Per Olve Tobiassen 
perolve@spinonas.no

eller

Finn Øivind Gabrielsen
Næringsrådgiver i Drammen kommune
finn.oivind.gabrielsen@drammen.kommune.noog næringslivspartnere i Grønn Vekst Drammen.