Ombruk NÅ

Ombruk NÅ
Mandag 11 desember
12:30 - 15:00
Sted
Børsen Konferansesenter, Bragernes torg 13 (inngang vis a vis skutebrygga)
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 08. desember 2023

Ombruk NÅ

Ombruk og og regulatoriske forutsetninger

Velkommen til første miniseminar i rekken OMBRUK-NÅ i regi av Grønn Vekst Drammen!


Dette kurset er for deg som er leder eller saksbehandler i tekniske planavdelinger, eller deg som samarbeider med tekniske planavdelinger i forbindelse med eiendomsutvikling. 

Økt ombruk av byggressurser er med sikkerhet en del av fremtiden.
Ifølge EUs klimamål skal 70% av byggressurser ombrukes eller gjenvinnes innen 2030. Dette er fordi det er potensiale for 90% CO2 besparelser ved ombruk, fremfor å ta i bruk jomfruelige materialer.  Nasjonalt og internasjonalt etableres det nå både pisk og gulrot for å få dette til.
Eksempler er
  • Ombruk er sentralt i ett av EUs 6 miljømål i klassifiseringen for bærekraftig finans - taksonomien - sikrer grønn finansiering  
  • FutureBuilt: 40% må ifølge kriterier for sirkulære bygg være ombrukte eller ombrukbare komponenter  
  • BREEAM-NOR: Gir poeng for ombruk og ombrukskartlegging  
For de involverte i byggeprosesser, offentlige og private, er det imidlertid mye som må endres for å få til ombruk. Og her spiller dere i tekniske planavdelinger en viktig rolle. Hvis dere besitter god kunnskap om hvordan ombruk praktisk sett kan gjøres og hvilke utfordringer man møter, så er dere også unikt plassert til å bidra til løsningene. 

Sammen med dere og eiendomsaktører ønsker vi å bidra til ny kunnskap og dialog. 

I første samling skal utforske følgende spørsmål: 
  1. Hvordan tilrettelegge og etterleve krav som er foreligger og være i posisjon for de som kommer? 
  2. Hvilke premisser må foreligge i reguleringsplaner? 
  3. Hvilken kunnskap må vi i det offentlige tilegne oss? 

For OMBRUK-NÅ samarbeider vi i Drammen med Kongsberg, Lier og Øvre Eiker. Er du fra en annen kommune, ta kontakt, vi får det helt sikkert til. 
Program

Del 1. Foredrag om utviklingen for økt ombrukskompetanse 

12:30

Velkommen/informasjon og bevertning (enkel lunsj)

Gi beskjed om det er allergier eller annet vi bør kjenne til (via påmeldingssiden) 
13:00

Tvinn Solution

Presenterer problemstillinger og løsninger for formidling og prosjektering med ombruksvarer

Tvinn Solution hjelpe kunder med å håndtere ombruk av byggevarer gjennom hele den digitale prosjekteringsperioden, slik at det er lettere å nå prosjektets miljøambisjoner.
www.tvinnsolutions.no 
 
13:30

Grønn Byggallianse

14:00

Del 2. Gruppediskusjoner 

  1. Ombruks-utfordringer og løfte disse frem i plenum 
  2. Kompetansegapet 
  3. Mulig vei videre for et samarbeidsprosjekt basert på utfordringer
Foredragsholder
 Brede Stokland

Brede Stokland

Tvinn Solution
Svein Ola Størseth

Svein Ola Størseth

Grønn Byggallianse
og næringslivspartnere i Grønn Vekst Drammen.