Norges Bank seminaret 2022

Norges Bank seminaret 2022
Mandag 26. september
12:30 - 15:30
Sted
STUP - Hotel Norge
Pris
Gratis
Registreringsfrist er utløpt

Norges Bank seminaret 2022

Velkommen til det årlige Norges Bank seminaret.

Norges Bank har det siste året satt opp styringsrenten fra 0 til 1,75% og det forventes flere økninger på møtene fremover. Direktør for pengepolitikk i Norges Bank, Ole Christian Bech-Moen, kommer til Kristiansand for å fortelle oss om utsiktene for norsk økonomi og videre forventninger til rentesettingen. Stina Torjesen fra Universitetet i Agder vil belyse hvilke utfordringer og muligheter som ligger i rammene for ny grønn industri mens Risikodirektør Dag Huse avslutningsvis holder foredraget "En stor finansiell eier i en urolig verden".
Program
12:30

Registrering

13:00

Velkommen

13:10

Globale og regionale rammer for ny grønn industri - muligheter og utfordringer

Stina Torjesen, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder
13:50

Utsiktene for norsk økonomi

Ole Christian Bech-Moen, Direktør for pengepolitikk i Norges Bank
14:45

En stor finansiell eier i en urolig verden

Dag Huse, Risikodirektør for Oljefondet
15:30

Takk for i dag

Foredragsholder
Stina Torjesen

Stina Torjesen

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder
Ole Christian Bech-Moen

Ole Christian Bech-Moen

Direktør for pengepolitikk i Norges Bank
Dag Huse

Dag Huse

Risikodirektør i Oljefondet