Calendar 26. - 28. januar
Clock 11:00 - 15:00
Location Atlantic Hotell, Stavanger
Price
Ordinær pris 11 990
Medlemspris 10 490
Meld meg på
ÅRETS TEMA: VERDENS BESTE MATNASJON
Med inspirasjon fra Solberg - regjeringens strategi; Matnasjonen Norge mot 2030 og ikke minst hverdagen til alle som jobber med og i tilknytning til mat– og drikkeindustrien, har vi satt sammen et program på Næringsmiddeldagene som vi tror og mener kan gi svar på noen av de utfordringer og ikke minst muligheter som preger bransjens hverdag.
Svaret på om Norge er verdens beste matnasjon vil ikke bli gitt på Næringsmiddeldagene. Det som derimot er helt sikkert, er at Teknologisk Matforum ser frem til tre dager med faglige innlegg, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Merk deg at du må bestille hotell selv. Vi har fått rabatert pris på Atlantic Hotell - 1 295 kr pr natt. 
Trykk her for å bestille hotell
Får du problemer med linken så åpne den i en annen nettleser.


 
Program
11:00 - 22:00

ONSDAG 26. JANUAR

11:00 Registrering og åpning av TEMA - utstillingene
12:00 Lunsj
13:30 Bedriftsbesøk 
18.30 Middag og quiz  
09:00 - 22:30

TORSDAG 27. JANUAR 

Matnasjonen Norge – Strategiens innsatsområder:
Med strategien prioriterer regjeringen fire innsatsområder som skal bidra til å oppnå visjonen for Matnasjonen Norge:
1. Produksjon av og tilbud om, bærekraftig, trygg og sunn mat av høy kvalitet.
2. Skape grunnlag for vekst og verdiskaping i hele landet.
3. Innovasjon og mangfold.
4. Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging

09:00 Registrering av nye deltagere 
09:30 Offisiell åpning av Næringsmiddeldagene

VERDENS BESTE MATNASJON
Møteleder: Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke

09:55 Matnasjonen Norge mot 2030 - hva kan du?

10:15 Bærekraft som konkurransefortrinn i EU - blir taksonomi en realitet?
Roald Gulbrandsen, NHO

10:40 Pause

11:00 Bærekraftig produksjon gir trygg og sunn sjømat av høy kvalitet       
Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett


11:20 Vekst og verdiskaping i hele landet
Foredragsholder kommer

11:40 Lunsj

12:40 Virkemidler for innovasjon og mangfold i matindsutrien        
Aud Herbjørg Kvalvik, Innovasjon Norge Trøndelag og Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet

13:05 Omdømmebygging som et konkurransefortrinn       
Pia Gundersen, Allegro

13:25 Pause

13:50 Kompetanse og rekruttering i mat – og drikkeindustrien
Frode Selvaag, Ryfylkekokken

14:10 Hvordan skal vi følge opp strategien?
Petter Haas Brubakk, NHO mat og Drikke
                        
14:45 ÅRSMØTE (GENERALFORSAMLING og MEDLEMSMØTE)

18:30 APERITIF i utstillingslokalene

19.30 Middag i Atlantic Hall 
Kåring av beste stand og utdelling av Matmonsen
09:00 - 14:45

FREDAG 28. JANUAR 

09:00 Registrering av nye deltagere

BÆREKRAFTIG, TRYGG OG SUNN MAT AV HØY KVALITET
Møteleder: Stig-Yngve B. Pedersen, Teknologisk Matforum

09:35 Trender og produktutvikling – har vi nye verktøy er i emning?
Agnes Bing Orgland, Naturli

10:00 Farm2fork - god merking selger!
Gro Ånestad Rimstad, TINE 

10:25 Pause og utsjekk av hotellrom

10:55 Materialvalg, emballeringsteknologi og matsvinn - hvordan henger dette sammen?    
Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima  

11.25 Teknologisk samarbeid gir nytt liv til matavfall
Håvard Hansgård; Recourcer og Camilla Marie Heggelund,Tine
                       
11:45 Lunsj

BEREDSKAP OG ØKONOMI I MATINDUSTRIEN
Møteleder: Åsta O. Ellingsen

12:45 Salmonellaalarm! Kontrollen av importert kjøtt
Dag Roar Reime, Prima Jæren

13:15 Beredskapsarbeid innen helse og matindustrien?  
Jakob Linhave, Helsedirektoratet

13:35 Åpen samtale ledet av Jakob Linhave
Hva har pandemien betydd for økonomi og sysselsetting i Norge? Hva kan vi gjøre for å holde på kundene og arbeidsplassene?

14:05 Er vi verdens beste matnasjon?
                        
14.20 Avslutning av Næringsmiddeldagene         
Samarbeidspartnere