NæringsArena: Strategiarbeid i brytningstider

NæringsArena: Strategiarbeid i brytningstider
Onsdag 06 mars
08:30 - 10:00
Sted
Børsen Konferansesenter, Bragernes torg 13 (inngang vis á vis Skutebrygga)
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 05. mars 2024

NæringsArena: Strategiarbeid i brytningstider

Strategirådgivningsselskapet Agera har i samarbeid med AFF; et rådgivningsmiljø på ledelse- og organisasjonsutvikling knyttet til NHH, gjennomført en undersøkelse blant toppledere, mellomledere og medarbeidere i mellomstore norske bedrifter.
Ønsket var å få mer innsikt i hvordan bedrifter driver strategiarbeid i dag, i en kompleks verden med rammebetingelser som er i stadig endring.

På NæringsArena vil Agera presentere interessante funn fra undersøkelsen, dele faglige perspektiver på hvordan å jobbe godt med strategi i uoversiktlige og skiftende omgivelser, samt invitere til deling av erfaringer i plenum. Vi setter fokus på to områder som er avgjørende for å lykkes med strategiutvikling og realisering; medarbeiderinvolvering og mellomlederrollen.

Målet er at dere som deltagere går hjem med en bredere forståelse av strategiarbeid, og inspirasjon til å ta noen konkrete grep i egen organisasjon.

Kaffe og frokost står klar fra kl 8.00, programmet starter kl 8.30.
Velkommen til NæringsArena!
Du møter ...
Vibeke Hayden

Vibeke Hayden

Vibeke er Managing partner i Agera. Hun har lang og bred erfaring fra utvikling og implementering av strategier for å skape sterk konkurransekraft og en robust plattform for fremtiden, både for kommersielle virksomheter og virksomheter som forvalter viktige samfunnsoppdrag. Hun har jobbet tett med og vært sparringspartner for ledergrupper i en rekke ulike bransjer.
Lise Graff

Lise Graff

Lise er senior manager i Agera og hjelper organisasjoner å sette strategisk retning, basert på deres behov, forutsetninger og rammebetingelser. Lise har erfaring med scenario-tilnærming, innovasjons- og konseptutvikling, samt å fasilitere store og små grupper med ledere og medarbeidere mot å ta gode strategiske valg – altså en bred palett av strategiverktøy.
Samarbeidspartner

NæringsArena – arenaen der du som medlem av Næringsforeningen kan sette faglige og aktuelle temaer på dagsorden.