NæringsArena: Får vi ny boligskatt og arveskatt?

NæringsArena: Får vi ny boligskatt og arveskatt?
Onsdag 08 mars
08:00 - 09:30
Sted
Børsen konferansesenter, Bragernes Torg 13. Inngang fra Nedre Strandgate vis-á-vis restaurant Skutebrygga
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 07. mars 2023

NæringsArena: Får vi ny boligskatt og arveskatt?

Hva betyr i så fall det for «vanlige folk» og for næringslivet?

Skattelovutvalget la frem sine forslag til endringer i skattesystemet 19. desember 2022. Det foreslås blant annet ny boligskatt og gjeninnføring av arveskatt/arveavgift. I tillegg er det foreslått lavere formueskatt og skatt på inntekt, mens selskapsskatten er foreslått uendret.

I samarbeid med KPMG inviterer Næringsforeningen til dette frokostseminaret, der vi ser nærmere på innholdet i forslaget, hva som kan bli videre saksgang og hvilke grep man kan vurdere å gjøre nå. 

Det blir servert frokost og kaffe fra 8.00-8.30, programstart kl 8.30.
 
Gratis
Påmelding nødvendig
Innledere
Helene Leet Collyer

Helene Leet Collyer

Advokat
Helene arbeider mye med generasjonsskifte, samt generelle skatte- og selskapsrettslige spørsmål. Helene har bistått mange familier og familiebedrifter med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter, herunder vurdering av selskapsstruktur og skatteposisjoner, omorganisering, utarbeidelse av aksjonæravtale, testament, fremtidsfullmakt mv.
Joachim Charlsen Pande

Joachim Charlsen Pande

Advokat
Joachim har mange års erfaring med forretningsjuridisk arbeid med hovedvekt på skatte- og selskapsrettslige spørsmål, særlig med vekt på fusjoner, fisjoner, omorganiseringer, generasjonsskifter, fast eiendom, oppkjøp og spørsmål knyttet til ansatte. 
Marita Weierud Kvaale

Marita Weierud Kvaale

Advokat
Marita arbeider hovedsakelig med ulike problemstillinger innenfor fast eiendom, og har mange års erfaring fra forretningsjuridisk rådgivning, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Hun har jobbet med et bredt spekter av problemstillinger innenfor fast eiendom, bl.a. eiendomsutvikling, leiekontrakter, salg av fast eiendom, plan- og bygningsrett, tinglysing m.m.
Samarbeidspartner

NæringsArena – arenaen der du som medlem av Næringsforeningen kan sette faglige og aktuelle temaer på dagsorden.