Hvordan lykkes med energiomstillingen?

Hvordan lykkes med energiomstillingen?
Tirsdag 28 november
10:00 - 11:30
Sted
Børsen festlokaler
Pris
Medlemspris 0,00
Ordinær pris 490,00
Pris eks. mva.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 27. november 2023

Hvordan lykkes med energiomstillingen?

Skal vi nå overordnede samfunnsmål om kraftige klimakutt, nye grønne arbeidsplasser og rimeligere strømpriser for husholdninger og næringsliv, kreves en kraftig omlegging av energisystemet. Det kreves store løft både innen utbygging av kraft og nett, og innen energieffektivisering. Men det blir stadig mer tydelig at det er et stort gap mellom ambisjoner og realiteter, og vi ligger ikke an til å nå målet om 55% kutt av klimagassutslipp i 2030 eller ambisjoner om å skape nye grønne arbeidsplasser.​

Å Energi, Zero og Næringsforeningen i Drammensregionen inviterer til seminar der vi spør hva som kan gjøres for å lukke gapet. Hvordan kan kommunene, energibransjen og næringslivet lykkes med omstillingen lokalt og nasjonalt? For nå er tiden inne for å gjennomføre tiltak for å nå de høye ambisjonene, og de tiltakene må gjennomføres over hele landet, også i Drammen og Buskerud. ​

På seminaret får vi perspektiver både på de overordnede, nasjonale utfordringene, og vi får høre om løsningene som implementeres i Buskerud i dag. For det gjøres allerede mye for å skaffe mer fornybar energi, for å distribuere, lagre og bruke energi smartere og bedre, og slik utvikle byer og lokalsamfunn der det både er godt å bo og drive næringsvirksomhet.​

Dørene åpner kl 9.30, programmet starter kl 10.00. Enkel servering.
Velkommen!

Gratis for folkevalgte og Næringsforeningens medlemmer.
Du møter...
Sigrun Aasland

Sigrun Aasland

daglig leder Zero
Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

konsernsjef Å Energi
Rune Kjølstad

Rune Kjølstad

daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen
Arne Fosen

Arne Fosen

havnedirektør, Drammen havn
Sivert Eliassen

Sivert Eliassen

senior forretningsutvikler i Å Energi
Lene Westgaard-Halle

Lene Westgaard-Halle

stortingsrepresentant for Høyre
Lise Christoffersen

Lise Christoffersen

stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Jon-Vidar Knold

Jon-Vidar Knold

seniorrådgiver, NHO Viken Oslo og prosjektleder for Kraftløftet for Buskerud