#HELSEVIKEN

Tirsdag 06 desember
09:00 - 15:30
Sted
Union Scene, Grønland 60, Drammen
Pris

#HELSEVIKEN

#HelseViken er et arrangement i brytningen mellom digitalisering, innovasjon og kompetanse innen helsefeltet.
Den 6. desember møtes mennesker fra kommunehelsetjenesten, sykehus, næringsliv, akademia og brukerorganisasjoner.

Årets tema for konferansen er simulering. Hvordan kan vi arbeide, samarbeide, utvikle og lære, ved bruk av simulering. Du inviteres til et program med aktuelle innledere, rundebordsdiskusjoner, samt utstilling av relevante løsninger. Du vil få muligheten til å delta i dialog med andre interesserte mennesker. 

Ønsker du å vie frem din løsning? Vi inviterer helseteknologiselskaper til å delta i et eget demotorg. Deltakere får mulighet til å teste ut løsninger og snakke med dem som utvikler nye produkter og tjenester innen simulering. Les mer om arrangementet og programmet her. 


Om HelseHub
HelseHub er et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanningsinstitusjoner, operative institusjoner og tjenester, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet.

Vi samarbeider med en ambisjon om nasjonalt og internasjonalt samarbeid for best mulig å stimulere mijøet i og rundt HelseHub. 

Har du innspill til HelseHub? Ta gjerne kontakt: 
Prosjektleder Janne Dugstad, USN: janne.dugstad@usn.no, 909 93 646
Bent Håkon Lauritzen, Norway Health Tech: bhl@norwayhealthtech.com, 918 44 164
Mette Aastad, Norway Health Tech: mka@norwayhealthtech.com, 404 76 495