Generalforsamling - Næringsforeningen i Drammensregionen

Generalforsamling - Næringsforeningen i Drammensregionen
Torsdag 21 mars
18:00 - 19:30
Sted
Næringsforeningen, Børsen konferansesenter, Bragernes Torg 13. Inngang fra Nedre Strandgate vis-á-vis restaurant Skutebrygga
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21. mars 2024

Generalforsamling - Næringsforeningen i Drammensregionen

Ordinær generalforsamling i Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce.

Dagsorden:

1.    Styrets beretning og Årsrapport for 2023
2.    Årsregnskap Næringsforeningen for 2023 inkl. Kapitalfondet
3.    Revisors beretning
4.    Fastsettelse av medlemskontingent for 2024
5.    Budsjett for 2024
6.    Vedtektsendringer Kapitalfondet
7.    Utnevnelse av æresmedlem
8.    Valg