Frukostmøte Hordfast

Frukostmøte Hordfast
Torsdag 20. april
08:00 - 09:30
Sted
Stord Hotell - Oseberg konferansesal
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 18.04.2023
Registreringsfrist er utløpt

Frukostmøte Hordfast

Siste oppdatering for Hordfastprosjektet (E39 Stord - Os). 
Grunna studiereise måtte Statens vegvesen melde forfall til frukostmøtet - me har valgt å gjennomføre møtet for å gje ein status for prosjektet.
  • Prosjektet si betyding for strekninga Stavanger-Bergen
  • Status reguleringsplan 
  • Dei ulike bru-, tunnel-, og vegprosjekta 
Dagleg leiar Øyvind Halleraker i pådrivarselskapet Hordfast AS, oppdaterer om framdrift og prosessen vidare.

Frukostmøte er gratis for våre medlemmer.
 
Vel møtt til frukostmøte - vår faste møteplass for påfyll og relasjonsbygging!

 
Program
08:00 - 08:30

Frukost i Brasserie 59

08:30 - 08:40

Velkommen ved Anne-Grete Sandtorv

08:40 - 09:30

Hordfastprosjektet og prosessen vidare

Hordfast AS v/ dagleg leiar Øyvind Halleraker, vil ta oss gjennom status for prosjektet, kva moglegheiter som ligg her for næringslivet i gjennomføringsfasen, og vidare prosess framover.


Det vert tid for spørsmål og innspel.