Frokostmøte om Drammen kommunes arealplan

Frokostmøte om Drammen kommunes arealplan
Tirsdag 14 februar
08:00 - 10:00
Sted
Børsen Festlokaler, Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13. februar 2023

Frokostmøte om Drammen kommunes arealplan

Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune er vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanen er en av kommunens viktigste verktøy for å sikre en god og forutsigbar utvikling.  
 
I samarbeid med Drammen kommune inviterer Næringsforeningen til frokostmøte der kommunen vil informere om planen og åpne for spørsmål og kommentarer. 

Sett av tiden denne dagen, og les gjerne dokumenter på forhånd.
Forslag til kommuneplanens arealdel med vedlegg finner du her: 
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-deling-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-og-retningslinjer/horing-av-kommuneplanens-arealdel/

(Vil ikke siden åpne seg? Kopier lenken og legg inn i adressefeltet på ny fane)
 
Merknadsfrist til planen er 15. mars.
Kommunen gjør oppmerksom på at alle høringsinnspill må være skriftlige,
og alle er velkommen til å sende inn sine merknader/innspill.


Kaffe og enkel servering fra kl 08:00. 
Påmelding nødvendig, se blå påmeldingsknapp til venstre  | Gratis