Frokostmøte | Innovasjon og gründerskap

Frokostmøte | Innovasjon og gründerskap
Onsdag 10 november
08:00 - 10:00
Sted
Oso Hotwater, Industriveien 1, Hokksund
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09. november 2021

Frokostmøte | Innovasjon og gründerskap

I samarbeid med OSO Hotwater og Sparebank 1 Modum inviterer vi til frokostmøte med gründerskap på menyen!

Enkel servering. Gratis, påmelding nødvendig.

Fra barrierer til løsninger – hvordan kan det grønne skiftet føre til bedre vilkår for min bedrift?
v/ Arild Fallan, Bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Modum.
Fallan har mastergrad i økonomi med over 15 års arbeidserfaring innen finans, energi og klima.

Utvikling av produkter og prosesser for å lykkes i et internasjonalt marked
v/Roy A. Magnussen, adm.dir OSO Hotwater.

OSO Hotwater er i dag Europas største produsent av rustfrie varmtvannsberedere. Foredraget vil gi et lite innblikk i hvordan OSO har drevet innovasjon og utvikling av produkter og prosesser for å lykkes som en norsk produksjonsbedrift i et internasjonalt marked, preget av sterk konkurranse fra blant annet lavkostland.