Frokostmøte

Frokostmøte
Torsdag 15. februar
08:30 - 10:30
Sted
Kantina i Meldal Næringssenter
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 14. februar 2024

Frokostmøte

Orkland Næringsforening (ONF) inviterer til et informasjonsmøte om et poteniselt prosjekt som vi ønsker å sette igang i samarbeid med Nyli AS og Orkland kommune.

Prosjektet vil omhandle lokal tettstedsutvikling med fokus på økt samarbeid og økt synlighet for lokalt næringsliv.
Prosjektet skal sikre at lokalt næringsliv får økt verdiskapning og samarbeid gjennom synlighet og bedre forståelse for hva man finner på de ulike tettstedene i Orkland.

Programmet skal evt. sette fokus på hvordan man utvikler lokalt næringsliv og tettstedet man hører til, slik at man får økt verdiskapning.

Kunders kjennskap til bedriften og tettstedet må skapes igjennom nye måter å synliggjøre seg på. Skal man selge seg inn til innbyggere, hyttefolk, båtfolk, camping/bobil og turister i fremtiden må man ta grep.

Viktige deler i programmet:
• Sikre at lokalt næringsliv får økt verdiskapning og samarbeid gjennom synlighet og bedre forståelse for hva man finner på de ulike lokalsentrene i Orkland
• Ulike bedrifter trenger å være synlig på ulike måter mot ulike kundegrupper
• Nettverk og samarbeid mellom ulike bedrifter som gir synergier og økte verdier for næringsliv og kommune
• Ulike kundegrupper bruker ulike digitale kanaler. Lokalt næringsliv har ikke tid eller kompetanse til å følge med om de bør bruke facebook eller andre kanaler. • Betydningen av å utvikle og utnytte ulike kommunikasjonskanaler må formidles slik at det blir enklere å finne frem til verdiskapende aktiviteter lokalt, kommunalt og regionalt.

Håper å se deg.

Vel møtt til dette informasjonsmøtet! :-)