Ekspertbistand til sykefraværsarbeidet og refusjon av kostnadene!

Ekspertbistand til sykefraværsarbeidet og refusjon av kostnadene!
Fredag 20. mai
11:00 - 12:30
Sted
Dronningens gate 2
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 20.05.2022
Registreringsfrist er utløpt

Ekspertbistand til sykefraværsarbeidet og refusjon av kostnadene!

  • NAV Arbeidslivssenter v/ Martin Marensius Johansen presenterer rammene for tilskuddet og hvordan du som arbeidsgiver går frem for å benytte deg av muligheten for refusjon opp til NOK 21 200 per. sykemeldte ansatt. Videre får du som arbeidsgiver informasjon om hvilke kriterier som må være oppfylt og en praktisk gjennomgang av selve refusjonsprosessen (enklere enn man kanskje tror?) 
AS3 er en av flere bedrifter som kvalifiserer som «ekspert» innenfor rammene av tilskuddet og bistår små, mellomstore og større virksomheter i sykefraværsarbeidet. Karriererådgiver og coach Cecilie Egeland vil gå igjennom et par caser med praktisk fokus på hvordan denne ordningen er svært nyttig både for sykemeldte ansatte og arbeidsgivere. 
 
Gjennom ordningen med «Ekspertbistand» har man alle muligheter for målrettet og tidlig innsats til beste nytte for så vel sykemeldt som arbeidsgiver. 

Dagens presentatører: 
 
  • Martin Marensius Johansen jobber som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Agder og betjener virksomheter i hele Agder, med Arendal som utgangspunkt. 
    Han har over de siste 8 årene vært ressursperson på tilskuddsordninger arbeidslivssenteret forvalter og er i dag én av fire personer som jobber aktivt med Tilskudd til ekspertbistand.
Martin vil presentere Tilskudd til Ekspertbistand og gå gjennom forskrift og komme med eksempler denne ordningen kan benyttes til.
 
  • Cecilie Egeland er karriererådgiver og coach ved AS3 Norge, hvor hun til daglig bistår ansatte og arbeidsgivere i å finne gode løsninger gjennom Ekspertbistand. Hun har bred erfaring fra  rådgivning, veiledning og coaching for så vel ansatte som ledere i små, mellomstore og større virksomheter - i både offentlig- og privat næringsliv, samt tiltaksbransjen. 
Cecilie vil presentere hvordan hun og AS3 jobber med Ekspertbistand, og hvordan din bedrift kan ha nytte av dette tilskuddet.