Eiendomsforum i Øvre Eiker

Eiendomsforum i Øvre Eiker
Torsdag 30 mars
08:00 - 11:00
Sted
Rådhuset - Kommunestyresalen, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 29. mars 2023

Eiendomsforum i Øvre Eiker

Eiendomsforum i Øvre Eiker arrangeres av Øvre Eiker kommune i samarbeid med Næringsforeningen for Drammensregionens ressursgruppe Øvre Eiker. Eiendomsforum er åpne møter, særlig rettet mot næringsdrivende innen plan, bygg, anlegg og eiendom.

Det er to tema for dette møtet: 
 • Prosjektet Eikerløkka
 • Energi

Torsdag 30. mars 08:00 - 11:00
Rådhuset, Kommunestyresalen

Servering av rundstykker fra kl. 08:00, oppstart av program kl. 08:30

Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor


Eikerløkka

Eikerløkka

Eikerløkka er et utviklingsprosjekt på området «Øvre Eiker Stadion», rett ved Eikersenteret. Området eies av Øvre Eiker kommune og er 25 daa. Intensjonen er å utvikle området med boliger for ulike målgrupper, og en kombinasjon av boliger som selges i det åpne markedet og boliger som bygges og gjenkjøpes av kommunen. Det skal være en blandet bebyggelse med ulike boligtyper, fellesarealer og fellesfunksjoner. Det vil bli lagt stor vekt på uteområder og kvaliteter som bygger opp under «Det gode nabolag». Øvre Eiker kommune vil selge tomten når den er ferdig regulert. 
På oppdrag fra Øvre Eiker kommune utarbeider Enerhaugen Arkitektkontor en konseptutredning, og leder arbeidet med medvirkning. 
Kommunen og EA vil informere om prosjektet, og åpne for dialog og innspill.

Energi

På forrige møte i Eiendomsforum, kom det forslag om å sette energi på agendaen, og derfor har vi invitert Øvre Eiker energi. ØEE vil si noe om generell utvikling av energibruk i Øvre Eiker kommune, og informasjon om strømmarkedet generelt.  Muligheter for energieffektiviserende tiltak og utbygging av sol på tak og bakkemonterte anlegg blir også tema. 
Energi

Program

 • 08:00 – Kaffe, te og frokost (rundstykker) og mulighet til uformell prat med arkitekt fra Enerhaugen Arkitekter
   
 • 08:30 – Innledning v/prosjekteier, Susanne Vist, kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling 
 • 08:45 – Presentasjon v/Enerhaugen 
 • 09:30 – Plenumssamtale
 • 09:50 – Pause 
 • 10:00 – Energi v/Øvre Eiker energi 
 • 11:00 – Avslutning