DIGITAL TEMADAG: LISTERIA

DIGITAL TEMADAG: LISTERIA
Onsdag 29. mars
09:00 - 15:00
Sted
Link til temadagen sendes påmeldte
Pris
Ordinær pris 3 750,00
Medlemspris 3 000,00
Student 200,00
Meld meg på

DIGITAL TEMADAG: LISTERIA

Vi setter av en hel temadag hvor det overordene temaet er listeria.
I Norge har vi mellom 15 - 50 tilfeller av listeria i året. Dette er en bakterie som kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker. Næringsmiddelbransjen har plikt til å sikre at maten de produserer og videreselger er trygg å spise. Det stilles derfor krav om å sikre næringsmidlene mot enhver form for forurensning som kan gjøre dem utrygge å spise.

Program:

Introduksjon om Listeria: Hva er listeria? Hvilke produkter er spesielt utsatt for Listeria? Hva er i loopen nå? Er det noe nytt fra EU?
Foredragsholder: Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet

Krav fra Mattilsynet ved overvåkning og oppfølging ved evt påvisning
Foredragsholder: Catherine Signe Svindland, Mattilsynet

Hurtigmetode for Listeria deteksjon – Sensilist
Foredragsholder: Heidi Sagen Ohren, Aquatiq 

Genetiske verktøy i bekjempelse av Listeria
Foredragsholder: Cecilie From, Eurofins 

Helgenomsekvensering av listeria – et verktøy for forskere og myndigheter eller også nyttig for matindustrien?
Foredragsholder: Solveig Langsrud, Nofima

Hvordan smittespores et utbrudd med Listeria?
Hvordan finner man kilden? Forklart med noen eksempler.
Foredragsholder: Heidi Lange, Folkehelseinstituttet

Resultater fra TraceListeria
Foredragsholder: Jørgen Lerfall, NTNU