Byutvikling: Fra hardware til software

Byutvikling: Fra hardware til software
Torsdag 09 juni
12:00 - 14:00
Sted
Konferanseteltet, Bragernes Torg
Pris
Medlemspris 390,00
Ordinær pris 690,00
Priser fra 390,- til 1990,-. Alle priser eks mva. Velg mellom de ulike arrangementene/pakkene i påmeldingsskjemaet.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09. juni 2022

Byutvikling: Fra hardware til software

En by er mer enn bare bygg. Det er der vi lever livene og har de fleste opplevelsene til minnebankene våre. Her får du innsikt i hva som gjør en by mer attraktiv.

Hva har Kristopher Schau å si om Drammens potensiale? Hvordan kan man best inkludere befolkningen i byutviklingen? Hva sier Byantropologene om Knutepunkt Strømsø? Få innblikk i utviklingsprosjekter og se regionens unge stemmer debattere hva de ønsker av tilbud og aktiviteter i byen sin. 


(Se hele programmet for Innsikt 2022 her)

Du møter:

Kristopher Schau

På denne datoen, for nøyaktig 2 år siden, flyttet Kristopher Schau til Drammen. Den kjente rockeren, forfatteren og programlederen trykket umiddelbart byen til sitt bryst, og ble kjapt vant til å svare på spørsmål som «Hvordan er det egentlig i Drammen?» og «det er blitt fint i Drammen, da?», og har gjort seg noen klare tanker rundt dette. Schau deler sine betraktninger fra scenen under Innsikt.

«Hvordan kan vi arbeide med å skape mer sosialt bærekraftige byer og steder i praksis?»

«Hvordan kan vi arbeide med å skape mer sosialt bærekraftige byer og steder i praksis?»

Aslaug Tveit, LÉVA Urban Design

Aslaug har de siste 12 årene vært en pågangsdriver til å skape endringer i by- og stedsutviklingsprosesser. Målet er å koble tettere sammen fysisk planlegging, design og samfunnsplanlegging, med grunnlag i å sikre sosial bærekraft innenfor by- og stedsutvikling. Det viktigste virkemiddelet har vært å teste i praksis for å bevise effekten av å tenke annerledes i prosesser. Aslaug vil dele kunnskap om en nytenkende måte å gripe an by-og stedsutviklingsprosesser på. 

Aslaug har Mastergrad i urban design fra Aalborg Universitet. Hun etablerte selskapet Leva Urban Design i 2009, er i dag daglig leder for 11 ansatte med kontor i Oslo og Stavanger. Etablerte også selskapet Stedskaping AS sammen med Kristin Solhaug Næss høsten 2019.

«Medvirkning og evaluering på Strømsø — veier til sosial bærekraft!»

«Medvirkning og evaluering på Strømsø — veier til sosial bærekraft!»

Katja Bratseth, Byantropologene

Det er mange veier som må gås opp for å sikre mer demokratiske og sosialt bærekraftige steder. Samspillet mellom innbyggere, kommunen og utbyggere står sentralt i dette arbeidet. I dette innlegget vil vi høre om hvordan Byantropologene har jobbet med sosial bærekraft, medvirkning og evaluering på Strømsø, og i kommunedel 7 i Drammen de siste årene. Vi vil få presentert metoder og funn fra metodeutvikling sammen med utbyggere og kommunen, funn fra beboerundersøkelse, se nærmere på Nærutvalg som ny metode for innbyggermedvirkning, og høre om evalueringsarbeidet knyttet til Knutepunkt Strømsø.

Katja Bratseth er faglig leder og partner i Byantropologene, som er en virksomhet som spesialiserer seg på å jobbe med folk når steder skal utvikles, for å sikre mer demokratiske og sosialt bærekraftige steder. Katja har lang erfaring fra å benytte antropologiske metoder i bærekraftige stedsutviklingsprosjekter, og ser alltid nye muligheter for samskaping i komplekse utfordringer. Hun har de siste årene jobbet mye med sosial bærekraft og medvirkning på Strømsø og i kommunedel 7 i Drammen. 

Kaia Brænne, Norsk Kulturforum (NOKU)

Kaia Brænne er programsjef for Norges nye nasjonale arena for Kulturpolitikk: Kulturytring. 
Kulturytring er Nasjonal arena for Kulturpolitikk og skal samle hele kulturfeltet til debatt, samtaler og dialog hvert valgår. Arrangementet ble gjennomført for første gang i Drammen midt i pandemi i Juni 2021, med over 80 programposter og 54 arrangørorganisasjoner fra hele landet. Nå ligger Kulturytring 2023 i støpeskjeen, fremdeles med Drammen som vertsby.

Samtidig som hun leder arbeidet mot Kulturytring Drammen 2023 er hun prosjektleder for kompetanseprosjekter i Norsk Kulturforum, og har nærmere 15 års erfaring fra kulturfeltet, der hun har arbeidet med alt fra privatteater, bransjetreff og festivaler til Nasjonale scenekunstinstitusjoner, kunstutdanning og det frie scenekunstfeltet.

«De unge stemmene»

«De unge stemmene»

Hvilke tanker har «de unge» om hva som gjør en by god å bo i? Hvordan ønsker man å ta seg rundt? Hvordan ser man for seg å bo? I samtale med konferansier Tone-Marie Wahlstrøm vil et knippe unge stemmer dele sine tanker rundt dette og mer.

Tone-Marie Wahlstrøm, konferansier

Vil du ha med deg flere spennende konferanser under Innsikt 2022?