Boligvennlighetskåringen

Boligvennlighetskåringen
Torsdag 18 januar
09:00 - 11:00
Sted
Børsen
Pris
Medlemspris 0,00
Ordinær pris 490,00
Pris eks mva. Gratis for folkevalgte og Næringsforeningens medlemmer.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 17. januar 2024

Boligvennlighetskåringen

Boligvennlighetskåringen november 2023

Basert på tall fra 2022 er Drammen kommune den kommunen som klatrer mest av alle kommuner på NBBL sin siste boligvennlighetskåring. Allikevel er igangsettingen av nye boligprosjekter på bunnivå. Hva skal til for å snu trenden? 


På dette seminaret vil du få en innsikt i hva som gjør en kommune boligvennlig. Samtidig vil vi se nærmere på utfordringene boligbransjen står ovenfor i dag. I 2023 er igangsettingen av nye boliger kun 40 prosent av det demografiske behovet. Dette får store konsekvenser for alle som bygger boliger, og vil på sikt føre til at det blir for få boliger tilgjengelig i markedet. Hva skal til for at det løsner og når kommer det til å skje? 

Vi ser også på hvordan lokale krefter kan gå sammen for å skape boligprosjekter som ikke bare er lønnsomme, men som også vil fungere godt for beboerne i fremtiden. Hvordan lykkes med å skape rammene for gode hjem og bomiljøer allerede på tegnebrettet?

Arrangementet er gratis for folkevalgte og Næringsforeningens medlemmer. Påmelding nødvendig.
Du møter ...

Bård Folke Fredriksen

adm. direktør i NBBL
som vil gå igjennom hva som kjennetegner en boligvennlig kommune og om det er forskjeller i hvordan norske kommuner tilrettelegger for tilstrekkelig boligbygging. 
 

Henning Lauridsen

adm. direktør Eiendom Norge
ser nærmere på bremsen som er koblet på i boligbyggingen. Hva skal til for at det løsner? 
 

Kristine Aasgaard og Unn Hege Nordhagen

partner Svensson Nøkleby / forvaltningssjef NBBO
vil gå nærmere inn på hvordan lokale krefter kan bidra til å skape gode og lønnsomme boligprosjekter som fungerer godt når beboerne flytter inn.

Jade Norma Winther Thorrud

som er konstituert kommunalsjef arealplan, klima og miljø i Drammen kommune deltar sammen med virksomhetslederne på byggesak og arealplan. De har sett på noen enkle grep som kan bidra til å effektivisere saksbehandlingen slik at prosessen går raskere og er mer forutsigbar for alle parter.

Om boligvennlighetskåringen
Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging. «Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.  
 
Digital løsning av kåringen kan brukes kostnadsfritt av alle, men man må kreditere NBBL som kilde. Du finner den her: https://boligvennlighet.nbbl.no