Årsmøte i ONF 2024

Årsmøte i ONF 2024
Torsdag 04. april
18:00 - 20:00
Sted
Orkdalsveien 100
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 03. april 2024

Årsmøte i ONF 2024


Dato:     04.April 2024
Tid:        18.00
Sted:     Orkdalsveien 100

Sakliste:
- Valg av møteleder
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- Styrets beretning
- Årsregnskap
- Budsjett m/fastsettelse av kontingent
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av styreleder
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite med 3 representanter
- Innkomne forslag


Innkomne forslag må være styret i hende innen 27.03.24.
Mail: 
stale@onf.no

Vel Møtt :-)