Sjømatkonferansen i Lofoten

Sjømatkonferansen i Lofoten
Mandag 28. august
11:30 - 17:00
Sted
Lofoten Bio Centre, Storeidøya 60, Leknes

Sjømatkonferansen i Lofoten

Velkommen til Sjømatkonferansen i Lofoten!

Sjømat er, og har alltid vært viktig for regionen og landet vårt. Riktig forvaltet vil en bred og mangfoldig sjømatnæring fortsatt være bærebjelken i utviklingen av Norge som en bærekraftig kystnasjon.

28. august inviterer vi til Sjømatkonferansen i Lofoten hvor nettopp utvikling og fremtidsfokus står i sentrum. Vi spør hva som skal til for å sikre en vital, bærekraftig og lønnsom sjømatnæring også i fremtiden, og vi lytter til unge stemmer som ønsker å ta del i utviklingen. Vi dypdykker i forutsetningene og rammevilkårene til næringen, og spør hvilken framtid vi ser for oss for tare, laks,
kvitfisk og kval.


Sjømatkonferansen arrangeres av Sjømatutvalget i Vest-Lofoten Næringsforening, Nordly Holding, Insula, Lerøy, Isqueen, Norfra, Lofoten Fisk, JM Langaas, Rowenta og Doxacom i samarbeid med Råfisklaget, Fiskebåt og Norsk Hval.

Konferansen er støttet av Samfunnsløftet og Sparebank 68 grader nord.

Konferansen er gratis, men deltakere må melde seg på i forkant.

Påmelding HER.
Program
11:30 - 12:15

Sjømatlunsj

12:15 - 12:30

Åpning ved Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

12:30 - 13:30

Ei fremtid i tare og laks

13:45 - 14:45

Ei fremtid i villfisk og landindustrien

15:00 - 16:30

Ei fremtid i hvalfangst

16:40 - 17:15

Paneldebatt

Paneldebatt med Bjørnar Skjæran (Fiskeri- og havminister), Aina Valland (kommunikasjon og samfunnskontakt Lerøy), Espen Jacobsen (avdelingsleder Fiskebåt), Svein Ove Haugland (Adm. Dir Råfisklaget) og Theo Amandus Krogstad (leder Nordland Natur og Ungdom).
Foredragsholder
Bjørnar Selnes Skjæran

Bjørnar Selnes Skjæran

Fiskeri- og havminister
Rammebetingelser for norsk sjømatnæring
Angelita Eriksen og Tamara Singer

Angelita Eriksen og Tamara Singer

Lofoten Seaweed Company
​​​​​​New kids on the block! Tang & tare endelig en del av en bærekraftig norsk sjømatnæring
Espen Jacobsen

Espen Jacobsen

Avdelingsleder Fiskebåt
Rammebetingelser for en fremtidsrettet fiskeflåte
Øyvind Arntzen

Øyvind Arntzen

Seniorrådgiver Nord Fiskarlag
Kvotemeldingen fra et rekrutteringsperspektiv. Hvordan kan kvotepolitikken legge til rette for rekruttering til fiskeflåten?
Sigvald Rist

Sigvald Rist

Konserndirektør Insula Norge og hvitfisk
Rammebetingelser for en levende landindustri
Martin Biuw

Martin Biuw

Forskningssjef sjøpattedyr Havforskningsinstituttet
Vågehvalens bestandsutvikling og påvirkning på andre arter
Theo Amandus Krogstad

Theo Amandus Krogstad

Leder Nordland Natur & Ungdom
Hvorfor hvalen er viktig for selvforsyning av distriktene i nord
Amund Måge

Amund Måge

Forskningssjef sjømat og ernæring Havforskningsinstituttet
Norsk sjømat, bidrag til berekraftig kosthald: Kan fangst av vågekval bidra til et meir berekraftig kosthald og auke norsk sjølvforsyning?
Jim-Roger Nordly

Jim-Roger Nordly

Adm. dir Nordly AS
Fra fiskerbonde til fisk-bonde
Havbruksnæringens betydning for Lofoten
Aina Valland

Aina Valland

Leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group
Hvordan lykkes med kinderegget laks?
Truls Soløy

Truls Soløy

Styreleder Norges småkvalfangerlag
Hvalfangstens fremtid
Linda Nordheim

Linda Nordheim

Byråleder Maverix
Lenge leve hvalen ?!? – Fra innbitt motstander til tilhenger av hvalfangst

 
Unge stemmer fra næringen

Unge stemmer fra næringen

Emil Gulbrandsen, student Havbruksakademiet Nord
Marita Sedeniussen, reder Rowenta
Henning Olsen, hvalskytter Ann Brita
Øyvind Haram

Øyvind Haram

Styreleder Norsk Hval / Kommunikasjonssjef Sjømat Norge
Konferansier
Kristel Pedersen

Kristel Pedersen

Fungerende leder Sjømatutvalget Vest-Lofoten Næringsforening / Rådgiver Doxacom
Konferansier