Konflikthåndtering

Konflikthåndtering
Fredag 08. desember
09:00 - 15:00
Sted
Leif Trondstadsplass 6, Sandvika
Pris
Ordinær pris 3 000,00
Medlemspris 2 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 24.11.2023
Registreringsfrist er utløpt

Konflikthåndtering

Vi har gleden av å invitere til kurs i konflikthåndtering!

Å kunne håndtere konflikter er viktig for å ivareta et godt arbeidsmiljø på trafikkskolen. Det er også viktig for å sikre en profesjonell ramme når vi kommuniserer med elever, foresatte og andre.
 
Dette kurset er spesielt egnet for trafikklærere og kontoransatte som til daglig har stor grad av mellommenneskelig kontakt, og som kan oppleve situasjoner hvor uenigheter med andre kan oppstå som følge av ulike krav og forventninger til rollen de har.

Dagen vil bestå av både teori og praktiske øvelser, med mål om å gi deg større forståelse for hvorfor konflikter oppstår, hvordan de utvikler seg, og hvordan du kan gå frem for å håndtere konflikter på en konstruktiv og god måte. Vi tar også et dypdykk i hvordan kultur og språklige faktorer påvirker kommunikasjonen mellom deg og fremmedspråklige elever. Du vil få gode tips til klarspråk og hva du kan gjøre for å lette kommunikasjonen av Rita Kristensen, fagansvarlig for norskkurs ved Voksenopplæringen i Bærum.

Vi forutsetter at deltakerne våre er motiverte til å delta i gruppearbeid og er åpne for å trene på ulike teknikker og verktøy i praktiske øvelser med både kursleder og andre kursdeltakere.
Vi begrenser av den grunn også antall deltakere på kurset.

Prisen inkluderer lunsj.Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer (Les våre regler for påmelding og avmelding under)
Foredragsholder
Solveig Spæren

Solveig Spæren

Juridisk fagansvarlig, Norges Trafikkskoleforbund

Rita Kristensen

Fagansvarlig for norskkurs med praksis, Voksenopplæring i Bærum
Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer (Trykk her for å lese)
Påmelding
Påmelding til kurs/arrangementer i regi av Norges Trafikkskoleforbund er bindende og faktureres fortløpende etter påmelding.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser.

Avmelding
Ved deltakerens avmelding gjelder følgende:
Ved avmelding refunderes ikke kursavgiften.
Sykdom gir ikke grunnlag for refusjon. Ved sykdom vil kursavgift normalt være dekket gjennom deltakerens reiseforsikring. Kursplassen kan overføres til en annen deltaker. Ved overføring må kontaktinformasjon på ny deltaker sendes til kurs@ntsf.no

Avlysning og endring
Norges Trafikkskoleforbund forbeholder seg retten til å utsette og avlyse kurs ved for lav deltakelse. Vi kan også gjøre endringer i kursprogrammet eller arrangere erstatningskurs hvis kurset ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som Norges Trafikkskoleforbund ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne.

Kursmateriell og dokumentasjon
Kursmateriell og kursbevis/kursdokumentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til slikt materiell tilhører Norges Trafikkskoleforbund eventuelt ekstern kursholder. Kursmateriell tillates ikke utnyttet til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Personopplysninger:
Ved påmelding til kurs og andre arrangementer blir kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til fakturering lagret hos oss i tråd med personvernreglene. Se vår personvernerklæring