HMS kurs for arbeidsgivere

HMS kurs for arbeidsgivere
Mandag 30. oktober
14:00 - 18:00
Sted
Leif Trondstadsplass 6, Sandvika
Pris
Medlemspris 1 000 kr
Ordinær pris 1 500 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

HMS kurs for arbeidsgivere

Vi er stolte av å tilby et HMS-kurs som er spesielt tilpasset trafikkskolebransjen! Dette kurset gir deg som arbeidsgiver den opplæringen i helse, miljø og sikkerhet, som du plikter å gjennomføre etter arbeidsmiljøloven § 3-5.

Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæringen. Etter endt kurs mottar du et kursbevis som dokumenterer at lovpålagt opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid er gjennomført.

Opplæringen fokuser på de spesifikke risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole.

Du får også en praktisk innføring i hvordan du kan gå frem for å jobbe systematisk med HMS på din skole. Kursdeltakere vil få tilgang på veileder og maler til bruk i internkontrollen på skolen.

Dette er et praktisk rettet kurs, som forventer en viss aktivitet og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Vi begrenser derfor antall deltakere på hvert kurs.

Ifølge Arbeidsmiljøloven §3-2 (1) b skal alle personer som leder eller kontrollerer andre ansatte ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Vi anbefaler derfor at kurset også gjennomføres av faglig leder på trafikkskolen.

Velkommen på kurs!Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer (Les våre regler for påmelding og avmelding under)
Foredragsholder
Solveig Spæren

Solveig Spæren

Juridisk fagansvarlig, Norges Trafikkskoleforbund
Kjøpsvilkår - kurs og arrangementer (Trykk her for å lese)
Påmelding
Påmelding til kurs/arrangementer i regi av Norges Trafikkskoleforbund er bindende og faktureres fortløpende etter påmelding.
Vi tar imot påmeldinger etter fristens utløp hvis det er ledige plasser.

Avmelding
Ved deltakerens avmelding gjelder følgende:

Ved avmelding refunderes ikke kursavgiften.
Sykdom gir ikke grunnlag for refusjon. Ved sykdom vil kursavgift normalt være dekket gjennom deltakerens reiseforsikring.
Kursplassen kan overføres til en annen deltaker. Ved overføring må kontaktinformasjon på ny deltaker sendes til post@ntsf.no 

Avlysning og endring
Norges Trafikkskoleforbund forbeholder seg retten til å utsette og avlyse kurs ved for lav deltakelse. Vi kan også gjøre endringer i kursprogrammet eller arrangere erstatningskurs hvis kurset ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som Norges Trafikkskoleforbund ikke med rimelighet kan kontrollere eller overvinne.

Kursmateriell og dokumentasjon
Kursmateriell og kursbevis/kursdokumentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til slikt materiell tilhører Norges Trafikkskoleforbund eventuelt ekstern kursholder. Kursmateriell tillates ikke utnyttet til andre formål enn deltakerens egen bruk.

Personopplysninger:
Ved påmelding til kurs og andre arrangementer blir kontaktinformasjon og opplysninger knyttet til fakturering lagret hos oss i tråd med personvernreglene. Se vår personvernerklæring