Styremøte

Styremøte
Tirsdag 19. september
17:15 - 20:00
Sted
Håndverkeren

Styremøte

Styremøte i Kragerø Næringsforening.

Har du innspill til foreningens arbeid som må styrebehandles kan du sende disse til:

Tor Markussen - Styreleder: tor@merefri.no
Janna Pihl - Daglig leder KNF: janna@kragero-nf.no