HMS-kurs for arbeidsgivere – Stavanger

HMS-kurs for arbeidsgivere – Stavanger
Tirsdag 06. juni
14:00 - 18:00
Sted
Trafikksikkerhetshallen , Fabrikkveien 29, 4033 Stavanger
Pris
Medlemspris 1 000 kr
Ordinær pris 1 500 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 02.06.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

HMS-kurs for arbeidsgivere – Stavanger

Vi er stolte av å tilby et HMS-kurs som er spesielt tilpasset trafikkskolebransjen! Dette kurset gir deg som arbeidsgiver den opplæringen i helse, miljø og sikkerhet, som du plikter å gjennomføre etter arbeidsmiljøloven § 3-5.

Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til innhold i opplæringen. Etter endt kurs mottar du et kursbevis som dokumenterer at lovpålagt opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid er gjennomført.

Opplæringen fokuser på de spesifikke risikoforholdene som gjør seg gjeldende på en trafikkskole.

Du får også en praktisk innføring i hvordan du kan gå frem for å jobbe systematisk med HMS på din skole. Kursdeltakere vil få tilgang på veileder og maler til bruk i internkontrollen på skolen.

Dette er et praktisk rettet kurs, som forventer en viss aktivitet og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Vi begrenser derfor antall deltakere på hvert kurs.

Ifølge Arbeidsmiljøloven §3-2 (1) b skal alle personer som leder eller kontrollerer andre ansatte ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Vi anbefaler derfor at kurset også gjennomføres av faglig leder på trafikkskolen.

Velkommen på kurs!
Foredragsholder
Solveig Spæren

Solveig Spæren

Juridisk fagansvarlig, Norges Trafikkskoleforbund