Arbeidslivsmessa +1000

Arbeidslivsmessa +1000
Onsdag 01. november
10:00 - 15:00
Sted
SinkabergHansen Arena, Lillegata 4 -7900 Rørvik
Pris
Pris 5 000 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 27.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Arbeidslivsmessa +1000

Arbeidslivsmessa +1000 arrangeres på Rørvik i SinkabergHansen Arena 1. november 2023. Vi oppfordrer næringslivet til å benytte muligheten for å treffe framtidas arbeidstakere!Arbeidslivsmessa er en arena der ungdomsskole- og videregående elever i Namdalen møter arbeidslivet for å få inspirasjon til sine karrierevalg. Vi ønsker å vise elever, arbeidssøkere, lærlinger, arbeidsinnvandrere og øvrige interesserte hvilke yrkesveier som finnes på Namdalskysten.

Arrangementet er også et viktig treffpunkt til å skape bevissthet innad og oppmerksomhet utad om Namdalskysten som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Standene blir oppdelt ut fra programfagene, der det på hver stand samles både bedrifter, skole, opplæringskontor, aktuelle lærlinger eller studenter. Arbeidslivsmessa skal ha interaktive stands som utfordrer ungdom til å bruke hode og hender. Dette skal bidra til å vekke ungdommenes interesse, synliggjøre og konkretisere karrieremulighetene og -veiene utdanningene gir, og i neste omgang bedre rekrutteringsgrunnlaget for bedriftene.

Treffpunktet arbeidslivsmessa bidrar å gjøre elever i ungdomsskole og videregående bedre rustet til å ta gode karriere-og utdanningsvalg og det er derfor viktig å gjøre de oppmerksom på mulighetene som finnes på Namdalskysten.

Utstillingsavgift er kr 5000,- pr . deltakende bedrift.
Åpningstid 10.00 - 15.00.