PlussFrokost 14. juni: Generasjonsskifte - Er du klar?

PlussFrokost  14. juni:  Generasjonsskifte  - Er du klar?
Onsdag 14 juni
08:00 - 10:00
Sted
24/7-bygget
Pris
Medlemspris 500,00
Ordinær pris 1 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 12.06.2023
Registreringsfrist er utløpt

PlussFrokost 14. juni: Generasjonsskifte - Er du klar?

Registreringsfrist er utløpt
Vi ønsker velkommen til PlussFrokost 14. juni, med tema generasjonsskifte for bedriftseiere. 

Skatteutvalgets forslag om innføring av arveskatt har gjort generasjonsskiftespørsmålet aktuelt for mange.

Et godt planlagt generasjonsskifte skal legge til rette for en god fremtid både for bedriften og familierelasjonene. 
Et vellykket generasjonsskifte krever tid, gode analyser og grundig planlegging.

Karl Erik Nedregotten og Magne Hop fra PWC gjennomgår gjennomgår hvilke refleksjoner en bør gjøre i forkant, det sentrale privatrettslige rammeverket (arv og familierett), selskapsrettslige forhold (selskapsstyring og aksjonæravtaler), samt skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger.

De tar også opp og diskuterer høringsinnspill til skatteutvalget, signaler fra revidert nasjonalbudsjett og hva som er gjeldende praksis for generasjonsskifter.

Om kursholderne:

Karl Erik Nedregotten har arbeidet som advokat i PwC Stavanger siden 2004 og har videre erfaring som dommerfullmektig fra Stavanger tingrett. Hans kjernekompetanse er innen skatterett, selskapsrett og M&A. Karl Erik bistår nasjonale og internasjonale klienter i oppkjøpsprosesser, restruktureringsprosesser og innen et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger. Karl Erik har bistått i flere generasjonsskifter gjennom mange år og har grundig kjennskap til de problemstillinger som normalt oppstår i slike prosesser.

Magne Hop har snart 20 års erfaring som forretningsadvokat i PwC i tillegg til seks års erfaring fra skatteetaten ved skatt-Vest. Magne har økonomiutdannelse fra University of Edinburgh i tillegg til juristutdannelse fra Universitet i Bergen med spesialfag innen selskap- og skatterett.  Magne har undervist i skatterett II på universitet i Bergen og er for tiden også tilknyttet NHH som sensor i skatte- og selskapsrett samt mva.for studieretningen Master i regnskap og revisjon.   
Han har ledet en rekke oppkjøp, omstillingsprosesser og re-organiseringer i tillegg til å ha betydelig erfaring fra internasjonal skatt- og strukturarbeid. Magne har en rekke stiftelser og skattefrie foreninger, selskaper mv. som klienter som han bistår med løpende rådgivning innen eierstyring, eierstrukturer, incentiver, kapitalendringer mv. 

Magne har sin spesialkompetanse innenfor Skatterett, selskapsrett, kapitalbeskatning og arv/skifte
Samarbeidspartner
PLUSS Frokost