Årsmøte 2022 - Asker Næringsforening

Årsmøte 2022 - Asker Næringsforening
Onsdag 14. juni
16:00 - 18:00
Sted
Scandic Hotel , Askerveien 61, Asker
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 14.06.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Årsmøte 2022 - Asker Næringsforening

Velkommen til Årsmøte for Asker Næringsforening på Scandic Hotel Asker - 14. juni kl 16:00 - 18:00.

Før formell start av årsmøtet vil Næringssjef Asbjørn Flo dele sin innsikt om Næringslivet i Asker 2022 og kommunens satsningsområder og utfordringer 2023.

Deretter vil Daglig leder Steinar Bustad informere om resultater fra vår medlemsundersøkelse og presentere 
Asker Næringsforenings strategi og fokusområder for 2023.

Se vedlagt dagsorden under årsmøtedokumenter.

Årsmøtet behandler:
  • Styrets årsberetning og revidert regnskap for siste år.
  • Godtgjørelse for styret.
  • Fastsettelse av neste års kontingent
  • Eventuelle vedtektsendringer
  • Andre saker oppført på dagsorden.
  • Valg av styre, valgkomité og revisor

Vedtak i årsmøtet treffes med simpelt flertall. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall av de møtende.

ÅRSMØTE DOKUMENTER

Dagsorden

Årsrapport 2022 


Møteplasser og aktiviteter 2022

Årsregnskap med noter 2022

Revisors beretning 2022

Velkommen!