Frokostmøte - Hvor godt rustet er Vest-Lofoten for fremtiden?

Frokostmøte - Hvor godt rustet er Vest-Lofoten for  fremtiden?
Onsdag 10. mai
08:30 - 10:15
Sted
Meieriet kultursenter, Leknes - Fryseriet
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 08.05.2023
Registreringsfrist er utløpt

Frokostmøte - Hvor godt rustet er Vest-Lofoten for fremtiden?

Vest-Lofoten Næringsforening og Vestvågøy kommune sammen med WSP inviterer til frokostmøte for å dele funnene i vår region fra rapporten «Regionenes kamp», se invitasjonen her.

I tillegg til å presentere funnene, vil vi sette søkelys på hva som kan forbedres og bidra til økt robusthet i vår region.

Om rapporten:

I rapporten «Regionenes kamp 2022», som WSP Norge publiserte for kort tid siden, rangeres alle kommunene i Norges etter en robusthetsindeks, basert på følgende indikatorer:

• Demografi,
• Arbeidsmarked
• Utdanning
• Økonomi og næringsliv og
• Bærekraft og klima

Robusthet er et mål på overordnet evne til å møte utfordringer, kunne tilpasse seg endrede forutsetninger og håndtere risiko knyttet til ekstreme hendelser, og rapporten «Regionenes kamp» er et solid kunnskapsgrunnlag til hjelp for å forutsi kommunenes robusthet og utviklingsmuligheter.

Kommunene har ulike forutsetninger for å lykkes, dels pga. geografisk beliggenhet, størrelse og næringsgrunnlag. I «Regionenes kamp» har vi derfor valgt å dele kommunene inn grupper med samme forutsetninger for å gi et bedre sammenligningsgrunnlag.

Vi ser frem til å dele flere interessante funn fra rapporten med dere og til en god diskusjon rundt utviklingsmuligheter i regionen. Tanken er å bruke resultatene fra denne rapporten som utgangspunkt for et utviklingsarbeid i nært samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

Ønsker du å lese rapporten allerede nå? Klikk her for å laste den ned!

Velkommen!