Lokalpolitisk paneldebatt

Lokalpolitisk paneldebatt
Onsdag 30. august
19:00 - 21:30
Sted
Spildra skole, amfiet

Lokalpolitisk paneldebatt

2023 - et spennende år, som også innebærer lokalvalg.

I Meløy har følgende levert inn valglister:

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og Meløy Frie Folkevalgte.

Godkjente listeforslag kan du lese her.

Meløy Næringsforum har invitert alle listetoppene i Meløy til en lokalpolitisk paneldebatt, og ønsker også representanter for næringsliv, øvrige politikere og andre interesserte velkommen til arrangementet.

Noe av det vi lurer på er bl.a.: Hva vil partiene i Meløy jobbe for om de får din stemme? Hva er fremtidsvisjonene for Meløy? 


Dette blir et åpent debattmøte, med hovedtema næringspolitikk, men vi kommer også inn på andre temaer, som samferdsel, miljø, skole, helse, befolkningsutvikling og attraktivitet.

Møtet finner sted på Spildra skole sitt amfi.

PROGRAM:

19:00 Velkommen

Førstekandidatene har ordet: "Mitt Meløy om 4 år"

19:45 Pause

20.00 Debatt

Debattleder: Erling Eik

Det åpnes for spørsmål fra salen.

21.00 Avslutning

Førstekandidatene har igjen ordet: "Derfor bør du stemme på ....."Møtet er åpent for alle innbyggere i Meløy.

Det blir ingen servering.V E L K O M M E N