Årsmøte i Fauske Næringsforum

Årsmøte i Fauske Næringsforum
Torsdag 27. april
18:00 - 20:00
Sted
scandic Fauske Hotell
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 25.04.2023
Registreringsfrist er utløpt

Årsmøte i Fauske Næringsforum

Saksliste
 
 • Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste til årsmøtet
 • Sak 02/23 Konstituering
 • Sak 03/23 Styrets årsberetning
 • Sak 04/23 Årsregnskap
 • Sak 05/23 Budsjett 2023
 • Sak 06/23 Aktiviteter 2022
 • Sak 07/23 Forslag til endring av vedtekter §3 Medlemmer
   
  • Første setning endres fra "Bedrifter, foreninger og organisasjoner kan tas opp som medlem i Fauske Næringsforum"
    
  • til "Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og organisasjoner med tilknytning til og/eller interesse for næringsvirksomhet"
    
 • Sak 08/23 Valg
 • Sak 09/23 Innkomne forslag


Sakspapirer sendes ut til deg som er påmeldt årsmøtet.

Ønsker du sakspapirer men ikke ønsker å delta på møtet, gi beskjed til ts@fauskenf.no så sender vi disse.