Nye Innleieregler fra bemanningsforetak fra 1. april

Nye Innleieregler fra bemanningsforetak fra 1. april
13
April
15:00 - 16:00
Sted
Kirketorget 4
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13. April 2023

Nye Innleieregler fra bemanningsforetak fra 1. april

Den 1. april i år blir det gjort betydelige innstramninger i regelverket om innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. 

Advokat/partner Linn Kristin Evju og advokat/assosiert partner Lene Homstvedt fra Advokatfirma Fulford Pettersen og Co vil gi oss en praktisk tilnærming til regelverket om innleie og gi dere tips om hvilke tiltak og tilpasninger din bedrift bør iverksette for å overholde det nye regelverket. Det vil også være anledning til spørsmål i etterkant av foredraget.

Medlemsmøtet har til hensikt å svare ut følgende spørsmål:
  • Hvilken betydning får dette for din virksomhet?
  • Hvordan bør din bedrift tilpasse seg det nye regelverket?
  • Hvilke former for midlertidig ansettelse vil være tillatt etter de nye reglene trer i kraft?
  • Hva er konsekvensen av regelbrudd?
Velkommen!
Foredragsholder
Linn Kristin Evju

Linn Kristin Evju

Advokat og partner i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma
Linn Kristin Evju har bred erfaring innenfor en rekke fagfelt og bistår private og næringsdrivende i regionen innenfor spørsmål knyttet til fast eiendom, arbeidsrett og kontraktsrett.
Lene Homstvedt

Lene Homstvedt

Advokat og Assosiert Partner i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
Lene Homstvedt jobber hovedsakelig med arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Lene bistår med generell rådgivning, med tvisteløsninger og tar gjerne prosedyreoppdrag for domstolene.