Inspirasjonsseminar – Økt verdiskapning i nye tider

Inspirasjonsseminar – Økt verdiskapning i nye tider
Onsdag 22. mars
18:00 - 20:00
Sted
Samfunnshuset Tofte
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 22.03.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Inspirasjonsseminar – Økt verdiskapning i nye tider

Asker Næringsforening inviterer bedrifter i området Filtvet, Tofte, Kana til dette inspirasjonsseminaret hvor Nyli AS sammen med Asker Næringsforening vil presentere kompetansehevingsprogrammet:

«Økt verdiskapning i nye tider».

I dette seminaret settes det søkelys på hvordan en i et marked som er i endring kan se på nye muligheter for seg selv og i samarbeid med andre. 

Noen av de temaer som vil bli dekket i inspirasjonsseminaret:
  • Hvordan kan nye kunder bli kjent med deg og det du har å tilby på nye måter?
  • Generasjonsskifte – hvorfor kan det gi økte muligheter?
  • Trender i markedet - hva gjør de for å oppnå suksess andre steder?
  • Samarbeid - hvem kan du samarbeide med?
  • Tettstedsutvikling – hva kan det bety for deg som bedrift?
     
Nyli er et landsdekkende rådgivingsselskap, og de vil dele nyttige erfaringer og eksempler fra forskjellige steder i Norge. 

Det vil bli søkt støtte for å dekke hele kurskostnaden for de som vil delta i kompetansehevingsprogrammet fra fylkenes BIO-ordning (Bedrifts Intern Opplæring).

Velkommen!