Workshop: Sentrumsplanen i Hurdal kommune

Workshop: Sentrumsplanen i Hurdal kommune
Mandag 20. mars
18:00 - 21:00
Sted
Rådhuset, 2090 Hurdal
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 19. mars 2023

Workshop: Sentrumsplanen i Hurdal kommune

I forbindelse med revidering av sentrumsplanen inviterer Hurdal kommune til workshop for næringsliv, utbyggere, politikere og andre interessenter.

Vi har som mål at sentrumsplanen skal være et resultat av bred involvering og samarbeid med alle interessegrupper. Før vi ferdigstiller første forslag som skal ut på høring ønsker vi derfor å gjennomføre en workshop med drøfting av flere sentrale temaer, blant annet infrastruktur, offentlige rom og kulturminner.

Målene for workshopen er:
  • Få innspill til løsninger og prioriteringer
  • Få et grunnlag til å utforme en realistisk plan med politisk aksept
  • Informere om faglig grunnlag for planutforming
  • Gi innsikt i planprosess og innspill som har kommet gjennom medvirkning i andre fora
  • Å dra nytte av lokalkunnskap
     
Workshopen avholdes 20.mars kl. 18.00 i Hurdal Rådhus og det vil bli enkel servering.

Vi håper så mange som mulig kan komme og ser fram til masse gode innspill!