Innspillsmøte for en bærekraftig og attraktiv Gardermoregion

Innspillsmøte for en bærekraftig og attraktiv Gardermoregion
Onsdag 22. mars
11:45 - 16:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardemoen
Pris
Gratis  
Påmelding
Påmeldingsfrist: 20. mars 2023

Innspillsmøte for en bærekraftig og attraktiv Gardermoregion

For å få en bærekraftig og attraktiv region for fremtiden ønsker vi sammen med Gardermoregionen interkommunalt politisk råd, BDO og Advansia å invitere til innspill fra et bredt spekter av aktører for å tenke sammen rundt regionens strategiske næringsplan.

Onsdag 22. mars, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport arrangeres et halvdags innspillsmøte for å få idéer og forslag fra forskjellige aktører i regionen til en bærekraftsredegjørelse og anbefalinger – både ledere og rådgivere fra de seks kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, Viken fylkeskommune, LO og NHO, bedrifter og næringslivsaktører, samt engasjerte unge.

En uke før innspillsmøtet vil påmeldte deltagere få tilsendt foreløpige funn av bærekraftsredegjørelsen, samt forslag til videre anbefalinger, som det vil jobbes videre med når vi møtes.

Foreløpig program:
11.45 – 12.15: Ankomst og matservering
12.15 – 12.30: Velkommen
12.30 – 13.10: Gjennomgang av foreløpige funn av bærekraftsredegjørelse
13.20 – 15.00: Gruppevis diskusjoner og kreativitetstid x 2 for innspill og forslag
15.15 – 15.45: Presentasjoner av gode eksempler
15.45 – 16.00: Siste refleksjoner og avslutning

Vi håper at dere vil delta for å gi gode innspill til redegjørelsen og anbefalinger som vil kunne føre til en region hvor mennesker lander og næringslivet tar av.
 
Samarbeidspartner