Årsmøte 2023

Årsmøte 2023
Torsdag 23. mars
16:30 - 18:30
Sted
Schalthuset, møterom 3. etg., Glomfjord Industripark
Pris
Gratis
Registreringsfrist er utløpt

Årsmøte 2023

Styret i Meløy Næringsforum innkaller med dette til årsmøte, torsdag den 23. mars 2023, kl. 16.30 - 18.30.
Møtet finner sted på Schalthuset i Glomfjord Industripark.

Saker, som ønskes behandlet under sak 8, Innkomne saker, må være styret i hende innen 13. mars 2023. Disse må sendes til mail post@meloynf.no.
Program

Saksliste

1. Åpning
Godkjenning innkalling og saksliste

2. Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to protokollunderskrivere
Fortegnelse over stemmeberettige

3. Årsrapport
Godkjenning av styrets årsberetning for 2022

4. Regnskap
Regnskapsrapport for 2022/ Revisorberetning 2022

5. Budsjettforslag 2023
Godkjenning av budsjett for 2023
Medlemskontingent for 2023

6. Strategi og handlingsplan for 2023
Godkjenning av revidert strategi- og handlingsplan 2023

7. Vedteksendringer

8. Innkomne saker

9. Valg
Valg av styreleder
Valg av nestleder
Valg av 2 styrerepresentanter for to år
Valg av 2 vararepresenentanter for ett år
Valg av 1 representant til valgkomiteen for to år
Valg av 1 revisor