Skreikonferansen 2023

Skreikonferansen 2023
Torsdag 23. mars
09:00 - 16:00
Sted
Norveg -Strandgata 7, Rørvik, Norway
Pris
Skreikonferanser ink lunsj 1 800 kr
Skreikonferanser ink lunsj og festmiddag 2 500 kr
Kun festmiddag 1 100 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.03.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Skreikonferansen 2023

– En samfunnskonferanse om gode gyteforhold og (opp)vekstbetingelser for skrei, folk og næring.


Skreikonferansen er en arena som retter fokus mot utvikling på Namdalskysten. Som en ambisiøs vekstregion er vi avhengig av samhandling når det skal drives nærings- og samfunnsutvikling. Dette er en konferanse hvor næringsliv, politisk engasjerte, kulturliv og øvrige samfunnsbyggere samles for å engasjere seg i en felles utviklingsstrategi.

Der skreien har gitt oss grunnlaget for bosetting, har et innovativt næringsliv realisert muligheter og lagt til rette for videre vekst for vår lille perle på Namdalskysten. Skreifestivalen gir oss et historisk blikk på hvor vi kommer fra – Skreikonferansen belyser hva vi kan bli - Hvordan bygger vi samfunnet videre?


Det er en konferanse som belyser det vi har, det vi ønsker å få til og hvordan vi skal gjøre det.  

Skreikonferansen presenterer en rekke innledere som gir oss innspill og inspirasjon på hvordan strategisk stedsutvikling er med på å skape attraktive lokalsamfunn. Konferansen avsluttes med en Workshop ledet av Nærøysund kommune og Blom Arkitekter, der vi drøfter tema stedsutvikling på Namdalskysten. Program