Årsmøte Sponsor- og Eventforeningen

Årsmøte Sponsor- og Eventforeningen
Torsdag 25. mai
10:00 - 11:30
Sted
Ullevål Stadion, Møterom M4
Pris
Gratis
Påmeldingsfristen er utløpt

Årsmøte Sponsor- og Eventforeningen

Foreningens Årsmøte er satt til den 25. mai kl 10:00 – 11:00.
I forkant skal vi ha et frokostmøte, med tema Strategisk bruk av event.

Både frokostmøtet og årsmøtet avholdes på Ullevaal Stadion/Meet Ullevaal, møterom M4.

Har du/dere noen saker å melde inn til årsmøte, send til bodil.berggren@sponsevent.no  innen 23. februar.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

Sak 1 23:     Godkjenning av innkalling 

Sak 2 23:     Valg av møteleder, tellekorps, referent og to til å undertegne protokollen
Sak 3 23:     Godkjenning av dagsorden 
Sak 4 23:     Godkjenning av årsregnskap 2022 
Sak 5 23:     Godkjenning av budsjett 2023
Sak 6 23:     Behandling av innkomne forslag
Sak 7 23:     
Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
Sak 8 23:     Valg av styremedlemmer og revisor 
Sak 9 23:     Valg av valgkomité 
    

Vel møtt!