AVLYST - Bærekraft i bygg- og anleggsbransjen - Ombruk og Gjenbruk

AVLYST - Bærekraft i bygg- og anleggsbransjen - Ombruk og Gjenbruk
21
September
12:00 - 16:00
Sted
Kirketorget 4
Pris
Gratis  

AVLYST - Bærekraft i bygg- og anleggsbransjen - Ombruk og Gjenbruk

AVLYST

I samarbeid med Viken Fylkeskommune inviterer Kongsberg Næringsforum bygg- og anleggsbransjen til å delta i forprosjektet, bærekraftig utvikling i bygg- og anleggsbransjen. 

Målet med prosjektet er å forstå hvordan vi kan legge til rette for videre kompteansetiltak innen bærekraft for bygg- og anleggsbransjen, og å formidle hvordan bedriftene kan sikre konkurransekraft gjennom satsing på bærekraft.

Hva får høre om?
  • Bruk av tre som bygningsmateriale
  • Ombruk av materialer
  • Sirkulære verdikjeder
  • Byggekrav og ombruksmuligheter
  • Rehabilitere eller rive?
  • Hva er det å tjene?
  • Hvordan innføre bærekraft?
Deltagelse er gratis.  

Vi inviterer til 6 samlinger à 4 timer.
  • Vår - 23: 2. mars, 30. mars og 4. mai
  • Høst - 23: 21. september, 5. oktober og 2. november
Alle bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen kan delta.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med:
Per Olve Tobiassen (Prosjektleder): perolve@spinonas.no / +47 959 45 656
Foredragsholder

Jørgen Tycho

Architect / Founding, Arkitektselskapet Oslotre
Samarbeidspartner