Utbedring av Bustneslia: presentasjon av alternativer

Utbedring av Bustneslia: presentasjon av alternativer
Mandag 13. februar
18:00 - 19:30
Sted
Kommunestyresalen, rådhuset, Mo i Rana
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 10.02.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Utbedring av Bustneslia: presentasjon av alternativer

Bustneslia / FV180 er en svært viktig «kyst-til-marked»-korridor. Utbedring av veistrekningen er viktig for trafikksikkerheten og ikke minst for næringslivet. Indre Helgeland Regionråd, Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforening har lenge jobbet for å øke sikkerheten og fremkommeligheten over Bustneslia. Nordland Fylkeskommune har nå utredet ulike alternativer for utbedring av strekningen, inkludert innspillet fra Ospas med vei i dagen.
 
Regionrådet, Rana Utvikling og næringsforeningen inviterer derfor til informasjonsmøte om utbedring av Bustneslia.

Nordland Fylkeskommune vil presentere deres utredninger, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Det blir lett servering.

Møtet vil bli streamet av Rana Blad.
Samarbeidspartnere