PLUSS frokost: De nye innleiereglene og Åpenhetsloven

PLUSS frokost: De nye innleiereglene og Åpenhetsloven
Torsdag 16 februar
08:00 - 10:00
Sted
24/7-bygget
Pris
Medlemspris 500,00
Ordinær pris 1 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 14.02.2023
Registreringsfrist er utløpt

PLUSS frokost: De nye innleiereglene og Åpenhetsloven

Registreringsfrist er utløpt
Nye lovendringer med konsekvenser for arbeidslivet er vedtatt; De nye innleiereglene ble vedtatt i desember 2022 og får virkning fra 1. april 2023. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

På PLUSS frokost 16. februar får du en effektiv, konkret og nyttig gjennomgang av hva dette innebærer for din bedrift.  


De nye innleiereglene
Nye regler for innleie av arbeidskraft er vedtatt. Hva betyr det for din virksomhet?

Stortinget har nylig vedtatt endringer i innleieregelverket. Endringene medfører blant annet innstramminger i mulighet til innleie fra bemanningsforetak. Det legges opp til at det nye regelverket får virkning fra 1. april 2023. God kjennskap til innleieregelverket er en forutsetning for å unngå unødig risiko og ansvar.

Hvilken betydning vil de nye innleiereglene ha for din virksomhet? Hva betyr lovendringene i praksis?

Advokatene Håkon Berge og Trine Vabø fra Advokatfirmaet Thommessen gir oss en nyttig og konkret innføring i i hva de nye reglene innebærer
Vi ser bl.a nærmere på:
  • Hva skjer? De nye reglene trer i kraft fra april 2023
  • Hvilke alternativer har du som arbeidsgiver når du trenger arbeidskraft?
  • Hvilke risikoer ser vi?
  • Hvordan forberede seg?

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven gjelder for større virksomheter.  Mindre virksomheter er ikke direkte omfattet av loven, men kan likevel bli påvirket. Dette gjelder særlig for de som er leverandører til større virksomheter, og som kan møte krav om å leve opp til de samme standardene.

En rekke aktører som ikke er omfattet av loven, ser nå verdien av å iverksette kravene i loven for å forberede egen virksomhet til framtidige reguleringer på bærekraftsområdet.

Advokat Håkon Stalheim Meldahl fra Advokatfirmaet Thommessen vil gå nærmere innpå om på hva loven gjelder, hva den krever av virksomhetene og en praktisk vinkling på hva som må være på plass og hva virksomhetene må rapportere om 30. juni 2023:
  • Hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger?
  • Hvordan forberede seg på og håndtere informasjonsforespørsler?
  • Hvordan rapportere i tråd med lovens krav 30. juni 2023?

Få med deg nyttig, viktig og praktisk kunnskap på PlussFrokost 16. februar!
Foredragsholdere
Trine Vabø

Trine Vabø

Trine jobber med arbeidsrett og bistår internasjonale og nasjonale selskaper knyttet til virksomhetsoverdragelser, restruktureringsprosesser og utstasjonering av arbeidstakere. Trine bistår også selskaper med kollektiv arbeidsrett, herunder tariffrettslige spørsmål. Trine har bred erfaring med alle typer bemanningstilpasninger og har bistått ved innleie til olje og gassindustrien, oljeservice, shipping, tech mm.


 
Håkon Berge

Håkon Berge

Håkon er specialist counsel i Thommessen, med 16 års erfaring med arbeidsrett som spesialfelt. Håkon bistår både private og offentlige virksomheter med rådgivning og tvisteløsning innen alle områder av den individuelle og kollektive arbeidsretten. Håkon har bred erfaring med alle typer bemanningstilpasninger og har bistått ved innleie bl.a. innen olje og gass-industrien, oilservice, shipping, tech mm.
 
Håkon Stalheim Meldahl

Håkon Stalheim Meldahl

Håkon er advokat ved Thommessens kontor i Bergen, og leder firmaets arbeid med åpenhetsloven. Håkon har omfattende erfaring fra bygg-, anlegg og industriprosjekt både i offshore-sektoren og på land, og har flere års erfaring som konsernadvokat i Equinor. Håkon bistår regelmessig klienter med implementering av retningslinjer og prosedyrer for å oppfylle kravene i åpenhetsloven, gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og forberedelser til rapportering under loven. 

 
Audun Stornes

Audun Stornes

Audun har sitt hovedvirke som rådgiver for norske og utenlandske selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, fornybar energi og anleggsbransjen. Han bistår selskaper med regulatoriske spørsmål, i kommersielle forhandlinger og har også omfattende erfaring med tvisteløsning i store/kompliserte sakskompleks. Audun har over tid vært høyt rangert innenfor kåringer som Chambers og Legal 500.
Samarbeidspartner
PLUSS Frokost