Frokostmøte: Skatte- og avgiftsendringer for 2023

Frokostmøte: Skatte- og avgiftsendringer for 2023
Fredag 27. januar
08:30 - 09:30
Sted
Scandic Hotel Hammerfest
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 26.01.2023
Registreringsfrist er utløpt

Frokostmøte: Skatte- og avgiftsendringer for 2023

Flere skatter, avgifter og endringer trådde i kraft fra nyttår, som også angår lokalt næringsliv. Jarle Skjerven hos Askus gir en innføring i de viktigste endringene innen skatt og arbeidsgiveravgift som du som bedriftseier bør være kjent med. I tillegg gir Hammerfest Næringsforening et innblikk i året som kommer, og viktige innsatsområder fremover.  

Program:


08:30 Velkommen og frokost serveres

08:40 Endringer i skatt og arbeidsgiveravgift v/ Jarle Skjerven, Askus

09:00 Pause og mingling

09:15 Nytt fra Hammerfest Næringsforening 

09:30 Vel hjem
Samarbeidspartnere