Hva er viktig for regionens utvikling?

Hva er viktig for regionens utvikling?
Fredag 03. februar
08:00 - 10:00
Sted
Dronningens gate 2
Pris
Medlemspris 390 kr
Ordinær pris 780 kr
priser er eks. mva.
Påmelding
Påmeldingsfrist: 01.02.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Hva er viktig for regionens utvikling?

Intet mindre enn fire planer som er viktige for næringslivet, blir presentert i vårt medlemsmøte fredag 3. februar. Kom å gi dine innspill og lær mer om planer som er sentrale for regionens utvikling.   
 
Det handler om tre planer som fylkeskommunen har lagt ut til høring, samt Region Kristiansand som nå lager ny strategi for verdiskaping i Kristiansandsregionen (tidligere kalt strategisk næringsplan).
De tre planene til fylket påvirker politikken for bolig, areal og transport, senterstruktur og handel samt mobilitet. Planen for verdiskaping erstatter en plan fra 2014 og skal vedtas før sommeren. Før den tid er det viktig at næringslivet gir sine innspill.  
 
Hva er det viktig at Næringsforeningen setter søkelys på? Skal for eksempel fylkets planer være juridisk bindende? På hvilken måte vil disse planene være førende for blant annet arealpolitikken til kommunene?

Program:
  • Regionale planer i fylkeskommunen
Innledere fra fylkeskommunen vil først beskrive de viktigste grepene i planene, før vi åpner for innspill. Tema er hvordan medlemmer kan påvirke i planprosessene. Hvordan svare på høringene og få en reell endring i høringsprosessen? Vi ønsker også innspill fra medlemmer om prioriteringer i planen.
  • Region Kristiansand - plan for verdiskaping
Region Kristiansand innleder om plan for verdiskaping. Denne overordnede strategien for næringsarbeidet i regionen skal vedtas før sommeren, før man til høsten ser nærmere på en konkret handlingsplan.  
Det er mye som har endret seg siden forrige plan ble laget og vedtatt i 2014. Hva må tas med for å støtte opp under dette?


Møtet holdes fra 08:00 til 10:00 i Næringsforeningens lokaler. Vi serverer kaffe og noe enkelt å bite i.  
Avmelding må skje senest 48 t. før til andrea@nikr.no
Foredragsholder
Manuel Birnbrich

Manuel Birnbrich

Rådgiver, Agder fylkeskommune
Lisbeth Raanes Hansen

Lisbeth Raanes Hansen

Rådgiver, Agder fylkeskommune
Ingvild Møgster Lindaas

Ingvild Møgster Lindaas

Rådgiver, Agder fylkeskommune
Randi Røinaas Lomeland

Randi Røinaas Lomeland

Seniorrådgiver, Region Kristiansand