Meløyseminaret 2023

Meløyseminaret 2023
Torsdag 23. november
08:30 - 16:00
Sted
Samfunnshuset på Halsa
Pris
Pris 1 500 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist: 21.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Meløyseminaret 2023

23. november ønsker Meløy Næringsforum, i samarbeid med Meløy kommune velkommen til årets Meløyseminar i Halsa samfunnshus. 

Vi setter søkelys på dagsaktuelle problemstillinger av stor betydning for utvikling av regionen, med spennende foredragsholdere og gode debatter. En dag for inspirasjon, nettverksbygging og synliggjøring av næringslivet i Meløy!

Vi ønsker folk i salen fra 08.30 – det blir ikke «akademisk kvarter» 
Ett Meløy - Slik tar vi ansvar sammen!
09:00 - 09:20

Velkommen v/ordfører

09:20 - 09:40

Innledning - Det store bildet

09:40 - 10:10

Videre vekst for fiske og havbruk

med Egil Sørheim (Sørheim Holding AS), Lars-Gøran Ulriksen (Ulriksen Kystfiske AS), Kenneth Mikkelborg (Mikkelborg Havfiske), Knut Håvard Krokstrand (Mowi AS)
 
10:10 - 10:30

Næringsutvikling - Utfordringer/Nytenking

med Hans Christian Hansson, regiondirektør NHO Nordland
10:30 - 10:45

Prisutdeling - Årets bedrift og Årets gründer

10:45 - 11:05

Pause

11:05 - 11:25

Rolleavklaring mellom kommunen og næringslivet

med Anne Marit Stork, leder for plan, utvikling og næring i Meløy Kommune
11:25 - 11:50

Et sterkt sentrum er viktig

med Synne Bakken Ulsnæs (Ørnes Hotell), Eivind Nygård (Coop Nordland), Anne Marit Stork (leder plan, utvikling og næring i Meløy kommune), Knut Vareide (Telemarkforskning)
11:50 - 12:10

Yara Glomfjord

med Øyvind Jenssen, fabrikksjef Yara Glomfjord
12:10 - 12:55

Lunsj

12:55 - 13:10

Prisutdeling - Årets servicebedrift og Årets Meløy-ambassadør

13:10 - 13:35

Hva kan Meløy faktisk få til?

med Knut Vareide, Telemarkforskning
13:35 - 13:50

Å lykkes med rekruttering

med Lasse Willumsen, Polarplast AS
13:50 - 14:15

Lovundsamfunnet - Ansatte må trives der de bor

med Julie-Anne Olvik, Kystinkubatoren
14:15 - 14:45

Hvordan kan næringslivet bidra til at Meløy er et godt sted å bo?

med Guro Mari Bukkøy (Engavågen grendeutvalg), Johann Bang (Meløy Kommune), Lasse Willumsen (Polarplast AS), Julie-Anne Olvik (Kystinkubatoren)
14:45 - 14:55

Pause

14:55 - 15:25

Meløyerklæringa

med styret i Meløy Næringsforum
15:25 - 15:55

En morsom avslutning

med Svein Spjelkavik
15:55 - 16:00

Avslutning