Hav konferansen 2023 m/julemiddag

Hav konferansen 2023 m/julemiddag
Mandag 13. - 14. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Ordinær pris 5 590,00
Medlemspris 4 490,00
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 09.11.2023
Meld meg på

Hav konferansen 2023 m/julemiddag

Velkommen til HAV konferansen 2023!

Hav konferansen arrangeres av HAV gruppen i NOORSI.

Dette er en bransjegruppe som er etablert i skjæringspunktet mellom
 • Arbeidstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Petroleumstilsynet
- herunder aktuelle opplæringsområder og kontrollområder.

HAV konferansen skal sette fokus på aktuelle og viktige bransjesaker innen havbruk, sjøfart, offshore og i grenselandet derimellom hvor det ofte kan være tvil om myndighetenes regelverk.
Program

----- mandag 13. nov -----

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:30

Myndighetenes time

Sjøfartsdirektoratet
 • Nytt regelverk
 • D6 saken - hva skjer?
 • Stabilitet

Innlegg v/


HAVindustritilsynet (Petroleumstilsynet) 
 • Regelverk
 • Nytt og nyttig
 • Sertifiseringsordningen fra vårt ståsted

Innlegg v/ Sigmund Andreassen, HAVindustritilsynet

Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet og regelverk i grenseland mot sjø
 • Havbruksnæringen- aktuelt
 • Regelverk

Innlegg v/
 
14:30 - 14:40

Pause

14:40 - 15:30

Forebyggende HMS

Forsikring og dekning ved ulykker og hendelser
 • HMS, krav til dokumentasjon
 • Skader - uaktsomhet
 • Ansvar og eventuelt regress


Innlegg ved Gjensidige


Sjømat Norge
 • HMS
 • Forebyggende tiltak
 • Ulykkeoppfølging

Innlegg v/
15:30 - 15:40

Pause

15:40 - 16:30

Leverandørtimen

G5 Offshorekraner
 • Markedsmessig utvikling
 • Tekniske løsninger
 • Nyheter
Innlegg v/ Jørn Olsen, MACGREGOR Kraner
-Spørmål Fastmonterte kraner
 • Oversikt
 • Nyheter
 • Aktuelle problemstillinger, korrosjon, sjørelatert
Innlegg v/
19:30 - 23:00

Julemiddag

Julemiddag med litt attåt blir en flott måte å runde av første konferansedag på.

----- tirsdag 13. nov -----

09:00 - 09:40

Ulykkestimen

Havarikommisjonen
 • Aktuelle hendelser i havbruk/arbeidsbåter
 • Anbefalinger

Innlegg ved ........... - Havarikommisjonen


En ulykke i havbruk
 • Slik skjedde ulykken
 • Konsekvenser

Innlegg ved:
 
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 11:00

Opplæringstimen

Opplæringsplaner PTIL og Sjøfart
 • Nye opplæringsplaner?
 • Innhold og opplæringsplaner, hva er "godt nok"?
 • G20
 • D6 kran og slep

Innlegg ved .......


Offshore Norge
 • Retningslinjer
 • Eksempler på retningslinjer
 • Hvordan kvalitetssikre god nok opplæring?
11:00 - 11:10

Pause

11:10 - 11:55

Sakkyndigtimen

Erfaring fra sakkyndig kontrollvirksomhet langs kysten
 • Levetid
 • Feil bruk

Sakkyndig A
 • Førstegangskontrollen
 • Hva legges til grunn for styrke, bergening stabilitet
 • Konstruksjonsendringer

Innlegg v/
11:55 - 12:05

Pause

12:05 - 13:00

Fagtimen

Hydraulikk regelverk og opplæring
 • Relevans for kontrollører og servicefolk
 • Regelverket
 • Typer av opplæring
 • CTOP 1,2 og 3

Innlegg v/


Automatisk overlastvern for kraner på fartøy
 • Funksjon
 • Sikkerhet
 • Montering

Innlegg ved ........... 

Spesialkonstruert løfteredskap
 • D7 kurs, hva er det?
 • Marked og fagområder

Innlegg ved ........
 
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder

Sigmund Andreassen

Sjefingeniør - Petroleumstilsynet