Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord

Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord
Mandag 20. - 21. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Ordinær pris 5 590,00
Medlemspris 4 490,00
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.11.2023
Meld meg på

Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord

Velkommen til Sikkert veiarbeid konferansen 2023!

Vi satser på å gjenta suksessen fra konferansen i 2022 som fikk svært god evaluering fra deltakerne. Konferansen i 2022 hadde en meget god bredde i deltakere både fra myndigheter, tilsyn og private aktører, noe som bidro til interessante innlegg og en god faglig diskusjon. Dette vil vi videreføre på konferansen i 2023.

Tidligere het gruppen Arbeidsvarsling, men i 2022 endret gruppen navn til Bransjegruppe Sikkert veiarbeid. Dette ble gjennomført for å få et enda bredere og større nedslagsfelt og som er mer dekkende innenfor "sikkert veiarbeid".

Dette er en bransjegruppe som er for alle som har interesse av arbeidsvarling og sikkert veiarbeid.
Bransjegruppen har definert sitt arbeidsfelt fra 2022 til arbeidsvarsling, trafikkdirigering og tekniske krav i standarder og regelverk.

Samtidig er styret utvidet med representanter fra entreprenørsiden, noe som er meget positivt og heldekkende for bransjen.

Ønsker du utstilling eller sette opp en stand i forbindelse med konferanse?
Ta kontakt: stian@noorservice.no eller 33 30 99 40. Eventuelt kan dette velges i påmeldingen.Vi tar forbehold om endringer i programmet.


 
Foreløpig program

----- MANDAG 20 NOVEMBER -----

11:30 - 12:30

Felles lunsj

12:30 - 13:30

Statens Vegvesen time

 • Overordnet visjon
 • Arbeidsvarsling - status
 • N301 
13:30 - 13:45

Pause

13:45 - 14:45

Vegtilsynet - oppfølging av sikkerhetstilrådinger

Ulykken i Hallingdal, Havarikommisjonens rapport 2022/09
 • Vegtilsynets rolle
 • Sikkerhetstilrådinger og oppfølging
 • Lukking av av tilrådinger
 • Rapport og status

Innlegg v/ Olav Rogne, VEGTILSYNET

Spørsmål og diskusjon
 
14:45 - 14:55

Pause

14:10 - 14:50

Vegtrafikksentralenes rolle og arbeidsoppgaver

Vegtrafikksentralenes rolle
 • Meldinger
 • Tiltak
 • Hendelser og beredskap
Innlegg v/
 
14:50 - 15:00

Pause

15:00 - 15:40

Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Tariffer og reguleringe
 • Iveratakelse av sikkerhet
 • Arbeidstid og HMS
15:40 - 15:50

Pause

15:50 - 16:30

Arbeidsmandsforbundet

 • Sikkerhet og ulykker
 • Arbeidsvarsling
 • Trafikkdirigering
16:30 - 16:40

Pause

16:40 - 17:20

Nye tekniske løsninger

 • Nye tekniske løsninger - Innen trafikkdirigering
19:30 - 22:00

Julemiddag

----- TIRSDAG 21 NOVEMBER -----

09:00 - 09:40

Autonome kjøretøy

 • Kartlegge bruksområder for autonome kjøretøy
 • Teknologiutvikling
 • Interaksjon med andre kjøretøy og trafikanter
 • Lover og regler og effekter på sikkerhet og miljø
 • Menneske-maskin grensesnitt for autonom kjøring
Innlegg v/

Spørsmål
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:50

Høring N301 av September 2023

 • Om høring og høringsfrist
 • Nytt
 • Konsekvenser
 • Samlet høringsinnspill
Innlegg v/ 

Spørsmål og diskusjon
10:50 - 11:05

Pause

11:05 - 11:50

Havarikommisjonen

 • Dagsaktuelle tema 
 • Aktuelle rapport(er)

Innlegg v/
Spørsmål
11:50 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

Helhetlig og sikkert veiarbeid - Tekniske krav

 • Oppsummering av fjorårets innlegg, innspill og debatt om tekniske krav.

Nye innspill til videre oppfølging:
 • Tekniske krav
 • Forskrifter/Standarder
 • Oppfølging av regelverk/kontrakter
Hvordan følge opp?

Diskusjon . debatt- spørsmål

Kort innledning ved Stian Auen og Kai Berg
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder

Olav Rogne

Vegfaglig rådgiver - Vegtilsynet