Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord

Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord
Mandag 20. - 21. november
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 16.11.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Sikkert Veiarbeid konferanse m/julebord

Velkommen til Sikkert veiarbeid konferansen 2023!

Vi satser på å gjenta suksessen fra konferansen i 2022 som fikk svært god evaluering fra deltakerne. Konferansen i 2022 hadde en meget god bredde i deltakere både fra myndigheter, tilsyn og private aktører, noe som bidro til interessante innlegg og en god faglig diskusjon. Dette vil vi videreføre på konferansen i 2023.

Tidligere het gruppen Arbeidsvarsling, men i 2022 endret gruppen navn til Bransjegruppe Sikkert veiarbeid. Dette ble gjennomført for å få et enda bredere og større nedslagsfelt og som er mer dekkende innenfor "sikkert veiarbeid".

Dette er en bransjegruppe som er for alle som har interesse av arbeidsvarling og sikkert veiarbeid.
Bransjegruppen har definert sitt arbeidsfelt fra 2022 til arbeidsvarsling, trafikkdirigering og tekniske krav i standarder og regelverk.

Samtidig er styret utvidet med representanter fra entreprenørsiden, noe som er meget positivt og heldekkende for bransjen.

Ønsker du utstilling eller sette opp en stand i forbindelse med konferanse?
Ta kontakt på epost eller 33 30 99 40. Eventuelt kan dette velges i påmeldingen.Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Foreløpig program

----- MANDAG 20 NOVEMBER -----

11:30 - 12:30

Felles lunsj

12:30 - 12:45

Velkommen - innledning

Velkommen til Sikkert Veiarbeid Konferansen 2023
12:45 - 13:50

Statens Vegvesen time

 • Status regelverk
 • Arbeidsvarsling - status
 • N301 

Innlegg ved Hilde Hvidsten og Roy Hundere
STATENS VEGVESEN


Spørsmål
13:50 - 14:05

Pause

14:05 - 15:10

Vegtilsynet - oppfølging av sikkerhetstilrådinger

Ulykken i Hallingdal
Havarikommisjonens rapport 2022/09
 • Vegtilsynets rolle
 • Sikkerhetstilrådinger og oppfølging
 • Lukking av tilrådinger
 • Rapport og status

Innlegg ved Olav Rogne
VEGTILSYNET


Spørsmål og diskusjon
 
15:10 - 15:25

Pause

15:25 - 16:10

Næringslivets Hovedorganisasjon - arbeidsvarsling og trafikkdirigering

 • Kompetanse for trafikkdirigenter -dette som måloppnåelse internt i bedrift og trafikksikkerhetsmessig
 • Tariffer og reguleringer innen arbeidsvarsling og trafikkdirigering
 • Eksempel på vellykket reform: endring av utdanningsnormen for vektere

Innlegg ved Arne Stadheim, NHO SH

Spørsmål
16:10 - 16:25

Pause

16:25 - 17:05

Arbeidsmandsforbundet

 • Arbeidsmandsforbundet- hva gjør vi
 • Arbeidsvarsling og trafikkdirigering
 • Tariff og dagsaktuelle spørsmål

Innlegg ved Frode Engen
Arbeidsmandsforbundet


Spørsmål
19:30 - 22:00

KONFERANSEMIDDAG - Julemiddag

Hyggelig- sosialt- nettverksbygging - mingling - faglige diskusjoner - treffe kollega

----- TIRSDAG 21 NOVEMBER -----

09:00 - 09:40

Autonome kjøretøy - selvkjørende biler

 • Forskning og utvikling
 • Status i dag
 • Avanserte førerstøttesystemer i dag

Innlegg ved Petter Arnesen - Sintef

Spørsmål
09:40 - 10:00

Pause med utsjekk

10:00 - 10:20

Kort om Høring N301 av September 2023

 • Om høring og høringsfrist
 • Nytt?
 • Konsekvenser?

V/ Styret Bransjegruppe Sikkert Veiarbeid

 
10:20 - 10:40

Helhetlig og sikkert veiarbeid - Tekniske krav

 • Oppsummering av fjorårets innlegg, innspill og debatt om tekniske krav.
 • Hva er gjort
 • Status på sakene

V/ Stian Auen og Kai Berg
10:40 - 10:50

Pause

10:50 - 11:20

Fremtiden innen Arbeidsvarsling

 • Status opplæring arbeidsvarsling - hva nå?
 • Dagens opplæringsregime- hva er bra/mindre bra
 • Opplæring som e-læring?
 • Sikkerhet og kost/nytte
 • Avsluttende prøve?
 • Kompetansebevis

HVA MENER BRANSJEN
Spørsmål og diskusjon
 
11:20 - 11:30

Pause

11:30 - 13:00

Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei

 • I løpet av perioden 2010–2020 har 42 personer i Norge omkommet i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på og ved veg
 • Analyse basert på data fra dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 2010–2020
 • Anbefalinger som kan forebygge lignende ulykker i framtiden.

Innlegg v/ Kirsti Huserbråten, Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens Vegvesen

2x 45 minutt -
Spørsmål
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder

Olav Rogne

Vegfaglig rådgiver - Vegtilsynet

Roy Helge Hundere

Statens vegvesen

Hilde Hvidsten

Statens vegvesen
Arne Stadheim

Arne Stadheim

Direktør Sikkerhet og Beredskap - NHO Service og Handel
Petter Arnesen

Petter Arnesen

Senior forsker mobilitet - Sintef

Frode Engen

Norsk Arbeidsmandsforbund

Kirsti Huserbråten

Statens vegvesen Transport og samfunn