Bransjekonferansen 2023

Bransjekonferansen 2023
Mandag 16. - 17. oktober
11:30 - 14:00
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Pris
Medlemspris 4 490 kr
Ordinær pris 5 590 kr
Prisene er eks. mva. og vil tilkomme ved fakturering
Påmelding
Påmeldingsfrist: 12.10.2023
Påmeldingsfristen er utløpt

Bransjekonferansen 2023

Velkommen til bransjekonferansen 2023!

Nytt av året:

Delt faginnhold i to forskjellige saler og innlegg med større fokus på både kontrollør og instruktør for mulige synergieffekter.

Bransjekonferansen har i en årrekke vært en samlingsplass for opplærings- og kontrollforetak samt andre som har interesse av sakkyndig kontroll, sertifisert og dokumentert opplæring i Arbeidstilsynets sertifiseringsordning. 

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på norske arbeidsplasser. 

Konferansen skal være en positiv og god debattarena mellom myndigheter, sertifiseringsorgan, opplæringsvirksomheter, kontrollvirksomheter og utøvende parter i sertifiseringsordningen. 


Ønsker du utstilling eller sette opp en stand i forbindelse med konferanse?
Ta kontakt: stian@noorservice.no eller 33 30 99 40PS: Vi tar forbehold om at endringer i programmet kan forekomme.
Program

----- Mandag 16.okt -----

11:15 - 11:30

Åpent for registrering

11:30 - 12:30

Lunsj

Mulighet for registrering frem til konferansestart 12.30
12:30 - 12:40

Åpning og innledning

Velkommen - Åpning - Innledning
12:40 - 13:40

Myndighetenes time- Arbeidstilsynet

 • Status sertifiseringsordningen
 • Regelverk og retningslinjer, oppdatering.
 • Revisjoner av dokumenter m.m. prosesser
 • Ulike saker under behandling
 • Pågående revisjon av opplæringsplan truck

Innlegg ved Jan Jørgensen & Ragnar A. Helmersen 
Arbeidstilsynet

Åpent for Innspill og spørsmål
13:40 - 13:55

Pause

13:55 - 15:00

Pågående saker, orientering

Dagsaktuelle saker, blant annet:
 • Etablering av bransjeforum
 • Pågående revisjon struktur opplæringsplaner
 • Ny kodestruktur for dokumentert opplæring
 • Fadderopplæring, historikk, og hva nå videre

Korte innlegg ved flere fagpersoner i bransjen, fremlegging av status på aktuelle bransjesaker

Spørsmål og innspill - diskusjon
15:00 - 15:15

Pause

15:15 - 15:55

Arbeidsgivers forventning til sikkerhetsopplæring

 • Erfaringer og dilemmaer som mottaker av ekstern opplæring og ansvarlig for egen opplæring.
 • Roller og ansvar for at personell er kompetent til utførelse i et bygg- anleggsprosjekt.
 • Innføring av kompetansetester.

Innlegg ved Jan Ove Rognstad, HMS/KS Veidekke
15:55 - 16:05

Pause

16:05 - 16:45

SGS- Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

Nå skjer det mye i SGS!
Det er avholdt flere 2 dagers møter for sertifiseringsorganene i 2023. 

Sekretær for 2023 orienterer:
 • Rollefordelinger i sertifiseringsordningen
 • Pågående revisjon av dokumenter i sertifiseringsordningen
 • Videre planer for SGS

Innlegg ved Einar Berggraf, Sertifiseringsorganet

Spørsmål

 
16:45 - 16:55

Nytt materiell fra Angerman AS

Angerman AS presenterer nytt materiell som er kommet i salg.
19:30 - 23:59

Konferansemiddag

Første dagen avsluttes med en bedre festmiddag i eget lokale, her er det tid og rom for faglige diskusjoner, utveksle erfaringer, nettverksbygging, treffe kollegaer og ikke minst hygge. 

------ Tirsdag 17. okt -----

09:00 - 10:00

Sertifiseringsordningen 25 år -Et historisk tilbakeblikk fra forskriften kom i 1998

 • Et historisk tilbakeblikk
 • Hvor står vi - status og 
 • Diskuteres fortsatt de "gamle sakene"
 • Hva skal til for at sertifisert opplæring kommer på plass med lik sluttkompetanse?

Innlegg ved Hans Chr Elmholdt, LSI
Spørsmål og diskusjon
10:00 - 10:20

Pause med utsjekk


 
10:20 - 11:20

FAGLIG PROGRAM sertifisert opplæring og kontroll (i to separate saler)


Sertifisert Sakkyndig kontroll i egen sal
---- innspill, spørsmål, diskusjon


Viktige tema:
 • Slik gjennomfører vi opplæringsløp -12 måneder- av kontrollører i vår virksomhet.
Innspill ved Geir Tveit, HYBEKO

Dagsaktuelle problemstillinger ved sakkyndig kontroll 

Fl
ere ressurspersoner, bla
-Einar Aarsvoll, Aarsvold Kran og Hydraulikk
-Hans Chr Elmholdt, LSIAktuelle problemstillinger som tas opp, blant annet:
 • Kontroll av sikkerhetsløsninger på kran
 • Må kontrollør ha tilgang til diagnose for en "fullverdig kontroll" eller er kun visuell kontroll tilstrekkelig?
 • Må fører/operatør av maskin være til stede ved gjennomføring av sakkyndig kontroll? Hva med prøvekjøring og typeopplæring 10.4
 • Norm for kontrollomfang, tidspunkter/intervall
 • Nye krav ved kontroll av wiere ifm PTIL?
 • Åpent for innspill til tema


Sertifisert Opplæring i egen sal
---- innspill, spørsmål, diskusjon


Viktig tema akkurat nå:
 • Status Fjernundervisning og e-læring i sertifiseringsordningen
Innspill ved Ellington Wilkins, ASAS Sertifisering
Debatt


Dagsaktuelle problemstillinger, blant annet
 • Gjennomføring av Modul 3 - krav, kan denne gjennomføres på "facetime" ?
 • Alle moduler gjennomført av samme virksomhet?
 • Utstyr til stede i modul 2, kan disse erstattes av video og animasjoner?
 • Praktisk prøve for alle delmål fra opplæringsplan? 
 • Uavhengig prøve for for modul 1 og 2, spesielt i relasjon til fjernundervisning
 • Åpent for innspill til tema

Flere ressurspersoner fra sertifisert opplæringsvirksomhet og sertifiseringsorgan, bla:

-Ewa Råde Gravdal, ASAS Sertifisering
-Anders Sæterøy, Trollheim Industrier
-Ellington Wilkins, ASAS Sertifisering


 
11:20 - 11:30

Pause

11:30 - 12:20

FAGLIG PROGRAM sertifisert opplæring og sakkyndig kontroll (fortsetter)

Sal 1: Sertifisert sakkyndig kontroll
 • Diskusjon på faglige tema sakkyndig kontroll forsetter

Sal 2: Sertifisert opplæring

Innspill:
 • Status G11
 • Høringsprosess vedr. unntaksvise løft
 • Løfteveileder fra SFS BA
Innspill ved Hans Christian Elmholdt, LSI AS
Debatt

 
12:20 - 12:30

Pause

12:30 - 13:00

FELLES Oppsummering av Workshops - Sertifisert opplæring og kontroll

Begge workshops oppsummeres i felles erfaringer og tiltak.
 • Erfaringer fra sertifisert opplæringer og sakkyndig kontroll
 • Hva må bransjen, sertifiseringsorganene og myndighetene ta tak i?
 • Tiltak for spesielt sertifisert opplæring bransje
 • Tiltak for spesielt sertifisert sakkyndig bransje
Samling av innspill i sluttdokument for oppfølging mot Arbeidstilsynet, sertifiseringsorgan og bransjen
13:00 - 14:00

Avslutningslunsj

Foredragsholder
Hans Chr Elmholdt

Hans Chr Elmholdt

LSI
Geir Tveit

Geir Tveit

Hybeko

Jan Ove Rognstad

HMS/KS - Veidekke

Jan Jørgensen

Arbeidstilsynet
Einar Berggraf

Einar Berggraf

Daglig leder - Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Ellington Wilkins

Ellington Wilkins

Faglig leder - ASAS AS

Ragnar Aas Helmersen

Jurist i seksjon Markedskontroll - Arbeidstilsynet